Nieuws voor adviseurs

Kredietnieuws

31 december 2021

Desktoptaxatie en funderingsrisico

Met ingang van 1 januari 2022 wordt één regel aangepast en één regel verduidelijkt in de Kredietgids.

Bij overbruggingen hoeft het funderingsrisico uit een desktoptaxatie niet meegenomen te worden in het acceptatieproces. De onderhoudsstaat van de woning is bij een desktoptaxatie niet bekend, omdat de woning niet wordt bezocht door een taxateur en alleen bij overbruggingen accepteren we dat risico. In de Kredietgids is dit het onderdeel ‘Desktoptaxatie: maximale verstrekking’.

Afhankelijk van het onderhoud van de woning kan een bouwtechnische keuring verplicht zijn. Het is verduidelijkt dat dit alleen geldt bij een fysieke taxatie (gevalideerd taxatierapport) en niet bij een desktoptaxatie. In de Kredietgids is dit het onderdeel ‘Onderhoud woning: bouwtechnische keuring verplicht ja/nee’.