Geldigheidsduur Moneyou renteaanbod

De geldigdheidsduur geeft aan hoeveel tijd je hebt tussen het uitbrengen van het renteaanbod door Moneyou en het ondertekenen van de hypotheekakte bij de notaris.  

De geldigheidsduur heeft onder andere betreking op:

  • het tijdstip waarop de woning aan jou wordt overgedragen en de kans op vertraging daarbij. Denk aan het uitstellen van de start van de bouw van je nieuwbouwwoning.
  • de tijd die je nodig hebt om alle documenten bij Moneyou aan te leveren en de tijd die wij nodig hebben om je documenten te beoordelen.

Wat gebeurt er als de geldigheidsduur verstrijkt?
Lukt het niet om je hypotheekakte binnen de geldigheidsduur te ondertekenen bij de notaris? Dan moet je een nieuw renteaanbod aanvragen. Er kan dan een andere rente gelden.

Sluiten

Inloggen