De belangrijkste kenmerken van de Moneyou Hypotheek

Vraag een vrijblijvend renteaanbod aan

 

Heb je een leuke woning op het oog en wil je weten wat de belangrijkste kenmerken van de Moneyou Hypotheek zijn? Je vindt ze hieronder overzichtelijk op een rijtje. Dat is handig als je direct wilt zien of deze hypotheek bij je past.  

 • Kenmerken en voorwaarden
  Afsluitkosten € 325,-
  Afloswijzen Annuïteiten hypotheek en Aflossingsvrije hypotheek
  Looptijd Maximaal 30 jaar
  Overbruggingsfinanciering Mogelijk, variabele rente
  Rentevaste periode Variabel, 1, 5, 10, 15, 20 en 30 jaar
  Aflossingsvrij Maximaal 50% van de marktwaarde
  NHG Mogelijk
  Starterslening Niet mogelijk
  Koop- en financieringsconstructies Niet mogelijk
  Acceptatietermijn
  renteaanbod
  Twee weken
  Geldigheidsduur rente aanbod  3 maanden (90 dagen) vanaf de aanvraagdatum
  Verlenging Mogelijk met maximaal 3 maanden (90 dagen) 
  Let op: hier zijn kosten aan verbonden
  Rente bij passeren Offerterente is akterente
  Maximaal hypotheekbedrag € 1.000.000,- (exclusief overbrugging)
  Vervroegde aflossing
  • 10% jaarlijks extra aflossen zonder dat een vergoeding verschuldigd is
  • Berekening contante waarde van de vergoeding gebaseerd op het renteverschil o.b.v. resterende rentevastperiode
  Bouwdepot
  • Bij nieuwbouw en verbouw, maximaal 18 maanden
  • Vergoeding is gelijk aan de hypotheekrente
  Verhuisregeling
  • Nieuwe hypotheek dient binnen 1 maand te worden aangevraagd na datum aflossing oude hypotheek
  • Rente kan worden meegenomen voor restschuld tegen resterende rentevastperiode
 • Hoe wordt het inkomen berekend?
  Leeftijd Toets op pensioeninkomen vanaf 10 jaar voor bereiken AOW-leeftijd
  Vast en bestendig inkomen Inkomenstypen met vast en bestendig jaarinkomen zijn:
  • Een vast arbeidscontract                
  • Een tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring, langer dan 6 maanden in dienst
  • Een AOW uitkering
  • Een IVA uitkering
  • Een pensioen uitkering
  • Een lijfrente uitkering
  • De uitkerende instantie of werkgever moet in Nederland gevestigd zijn.            
  Berekening vast en bestendig inkomen Het toetsinkomen bij een vast of een tijdelijk arbeidscontract met intentie verklaring en langer dan 6 maanden in dienst; is het totaal van het bruto jaarsalaris:
  • Het actuele jaarsalaris
  • Het daadwerkelijke bedrag aan vakantietoeslag of de waarde van de vakantiebonnen
  • De in het arbeidscontract vastgelegde 13de en 14de maand
  • De in het arbeidscontract vastgelegde eindejaarsuitkering
  • Het actuele vrij besteedbare Employee Benefit jaarbudget of Flex jaarbudget
  • De provisie inkomsten over de laatste 12 maanden
  • De onregelmatigheidstoeslag over de laatste 12 maanden
  • De overwerkvergoeding over de laatste 12 maanden
  • Het berekende vast en bestendig inkomen uit bedrijfsresultaat afhankelijke inkomenscomponenten (zoals bonusuitkeringen, tantièmes of winstuitkeringen)
  Inkomen bij tijdelijke dienstverbanden
  en flexwerkers
  Inkomenstypen met een berekend bestendig inkomen:
  • Een dienstverband als flexwerker
  • Een tijdelijk arbeidscontract zonder intentieverklaring
  • Een tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring en korter dan 6 maanden in dienst

  Berekening inkomen bij tijdelijke
  dienstverbanden en flexwerkers

  Het toetsinkomen bij een arbeidsverleden van 3 jaar of langer  is:
  • 90% van het gemiddelde bruto bedrag over de afgelopen 3 jaar, of
  • 90% van het bruto bedrag van het huidige inkomen als dit lager is
  Dit is alleen toegestaan als:
  • Er minimaal  in twee kalenderjaren inkomen genoten is
  Zelfstandigen Zelfstandig inkomen wordt niet meegenomen
  Inkomen uit uitkering Alleen inkomen uit AOW, IVA en lijfrente uitkering wordt meegenomen
  BKR Geen enkele negatieve codering toegestaan, ook niet indien hersteld of NHG
 • Waar moet de woning aan voldoen?
  Gebruik onderpand De woning dient, of gaat dienen, als hoofdverblijf van de aanvrager(s).
  Onderpanden
  • Bestaande bouw, uitsluitend volle eigendom/ erfpacht
  • Nieuwbouw; alleen door projectontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente  (NPO: Niet Particuliere Opdrachtgever)
  Bepaling marktwaarde
  • De marktwaarde van de woning bij aankoop van een bestaande bouw is de getaxeerde marktwaarde.
  • De marktwaarde van een woning in eigendom is de getaxeerde marktwaarde of de waarde uit het taxatieverslag WOZ van de woning.
  N.B. bij gebruik van  een taxatieverslag WOZ is de verstrekking maximaal 85%
  • De marktwaarde bij aankoop van een nieuwbouwwoning is  de koop‐ / aannemingssom, eventueel vermeerderd met kosten van de grond, kosten van de bouw, inclusief de kosten van meerwerk, bouwrente over vervallen termijnen en het renteverlies tijdens de bouw en de aansluiting op nutsvoorzieningen.
  N.B. Het renteverlies is maximaal 4% van de koop‐ / aannemingssom plus de kosten van meerwerk
  Verstrekking bestaande bouw Maximaal 100% van de marktwaarde
  Verstrekking nieuwbouw
  • Maximaal 100% van de marktwaarde
  • Maximaal 100% van de stichtingskosten
  • Uitsluitend nieuwbouw NPO
  Minimale waarde onderpand De minimale waarde van de woning (na verbouw) is 90.000 euro
  Uitgesloten onderpanden
  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
  • Beleggingspanden
  • Bedrijfspanden
  • Recreatiepanden
  • Combinatie panden
  • Nieuwbouwwoningen die niet onder NPO vallen
  • Zelfbouw
  • Sloopwoningen
  • Woonboten/watervilla’s
  • Prefab/houtskeletwoningen die als bouwpakket worden geleverd
  • Coöperatief eigendom (lidmaatschapsrechten)
  • Woongroepen
  • (Woon)boerderij met agrarische bestemming groter dan 3 hectare
  • Geheel verhuurde panden
  • Woonwagens
  Overbrugging Maximale overbruggingshypotheek:
  • Huidig onderpand verkocht en ontbindende voorwaarden verlopen: verkoopopbrengst -/- 2% verkoopkosten (of  de werkelijke verkoopkosten) -/- restschuld.
  • Huidig onderpand nog niet verkocht: 90% van de marktwaarde (taxatierapport  of taxatieverslag WOZ) onderpand  -/- restschuld.
Sluiten

Inloggen