Voorwaarden hypotheek documenten

Als je een hypotheek aanvraagt bij Moneyou, ontvang je van ons een renteaanbod. Als je daarmee akkoord gaat onderteken je het renteaanbod en upload je deze in je Persoonlijke pagina op 'Mijn Aanvraag’. Daarbij moet je een aantal documenten aanleveren. Aan de hand daarvan beoordelen we of we je de hypotheek kunnen verstrekken. De documenten die we nodig hebben, staan vermeld in het renteaanbod. Ze moeten voldoen aan een aantal eisen:

 

Je maandlasten berekenen

Criteria

Renteaanbod  

 • Onderteken het renteaanbod en upload deze binnen 14 dagen in je Persoonlijke pagina op ‘Mijn Aanvraag’. Upload het volledig ondertekende document, dus niet alleen de acceptatieverklaring. Als ook alle andere stukken zijn aangeleverd en goedgekeurd ontvang je daarna van ons een offerte. 

Financieringsopzet  

 • Hier vind je een voorbeeld van een financieringsopzet voor het aanvragen van je hypotheek.

Bankgarantie

 • Wil je een bankgarantie? Onderteken dan de akte van geldlening en stuur die ons toe.
 • Om een akte van geldlening op te vragen stuur je een email naar klantenservicemoneyou@aahg.nl.
 • De kosten van een bankgarantie bedragen 1% van het garantiebedrag.

Identiteitsbewijzen

 • Moneyou accepteert alleen kopieën van paspoorten, ID-bewijzen en verblijfsvergunningen. Met een rijbewijs gaat Moneyou niet akkoord.
 • Een identiteitsbewijs moet geldig zijn en mag dus niet verlopen zijn. Gebruik je een paspoort? Lever dan altijd een kopie van de onder- en bovenkant van het paspoort. Gebruik je een ID-bewijs? Lever altijd een kopie van de voor- en achterzijde van het ID-bewijs.

Werkgeversverklaring

 • Gebruik voor de werkgeversverklaring het formulier dat je hier kunt downloaden. Print deze en laat je werkgever het formulier invullen.
 • Zit je of een eventuele andere aanvrager (je partner) nog in de proeftijd? Dan kan de hypotheekakte in deze periode niet passeren bij de notaris. Wil je een lening met NHG? Dan kun je deze pas aanvragen nadat de proeftijd voorbij is.
 • De werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Zorg voor een firmastempel op de verklaring. Is dit niet mogelijk? Dan moet de werkgever op briefpapier van het bedrijf schriftelijk verklaren dat het bedrijf niet beschikt over een stempel.
 • Het inkomen op de werkgeversverklaring en de salarisstrook moeten overeenkomen. Is er een verklaarbare afwijking? Lever deze dan direct aan.

Intentieverklaring

 • Heb je een contract voor bepaalde tijd? Dan kan je werkgever een 'intentieverklaring' ondertekenen. Dit betekent dat je werkgever je een contract voor onbepaalde tijd wil aanbieden nadat je huidige contract afloopt.
 • De intentieverklaring is onderdeel van je werkgeversverklaring.
 • Indien je langer dan 6 maanden in dienst bent, een contract voor bepaalde tijd hebt en een werkgeversverklaring en intentieverklaring kunt overleggen, rekenen wij 100% van je inkomen mee bij de hypotheekberekening.
 • Ben je korter dan 6 maanden in dienst of heb je geen intentieverklaring? Dan beschouwen we jou als flexwerker en hebben wij je jaaropgaven van de laatste 3 jaar nodig. Als inkomen rekenen we dan met 90% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar of met 90% van je huidige inkomen als dit lager is. Dit kan alleen als er in 2 van de afgelopen 3 (kalender) jaren inkomen genoten is. Bij aanvragen met NHG rekenen we met 100% in plaats van met 90%.

Pensioenopgave

 • Je kunt je pensioengegevens nakijken op de website mijnpensioenoverzicht.nl.
 • Ben je 56 jaar of ouder? Dan moet je aantonen welke pensioenrechten je hebt vanaf de pensioenleeftijd. Dat kan pensioen maar ook lijfrente zijn. Stuur ons een recent overzicht vanuit mijnpensioenoverzicht.nl of je meest recente pensioenopgave toe.
 • Ben je 65 jaar of ouder? Stuur ons dan de maandelijkse pensioenstrook. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Salarisstrook

 • De salarisstrook mag een kopie zijn.
 • De salarisstrook mag maximaal 3 maanden oud zijn.
 • Betaalt je werkgever je per kas? Dan mogen we met dit inkomen geen rekening houden. Betaalt je werkgever wel per bank, dan kunnen we het inkomen gebruiken als je met de bankafschriften de stortingen kunt aantonen. De bankafschriften mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. We willen dan de bankafschriften van de laatste 3 maanden zien.
 • Het inkomen op de werkgeversverklaring en de salarisstrook moeten overeenkomen. Is er een verklaarbare afwijking? Lever deze dan direct aan.

Bankafschriften

 • De naam van de rekeninghouder moet overeenkomen met de naam van (een van) de aanvrager(s).
  Geef je een gezamenlijke rekening op? Dan moeten beide rekeninghouders op het bankafschrift vermeld staan.
 • De NAW-gegevens moeten op het bankafschrift vermeld staan. Dit geldt niet als je ons een print van internetbankieren toestuurt.
 • Het bankafschrift mag maximaal 3 maanden oud zijn.

Eigen middelen / overwaarde huidige hypotheek

 • Je kunt bij Moneyou niet alle kosten financieren van de aankoop van je woning. Daarom heb je eigen geld nodig of een overwaarde op je huidige woning.
 • Om eigen geld ('eigen middelen') aan te tonen, hebben we een bankafschrift nodig. Zie 'Bankafschriften' om te bekijken waar deze aan moet voldoen.
 • Het moet gaan om 'vrij beschikbaar vermogen'. Dat wil zeggen dat het bedrag beschikbaar moet zijn. Het mag dus niet in een depot of op een beleggingsrekening vaststaan.
 • Daarnaast moeten de datum en alle bij- en afschrijvingen zichtbaar zijn.
 • Is je oude woning verkocht en is de huidige hypotheek op die woning lager, dan is er een overwaarde. Lever hiervoor een kopie van de verkoopakte van de oude woning aan en een schuldrestopgave van de huidige hypotheek.

Echtscheidingsconvenant

 • Ben jij of is je partner gescheiden? Dan moet je een aantal documenten opsturen. We hebben dit o.a. nodig om te bepalen hoeveel partneralimentatie je ontvangt of moet betalen.
 • Het eerste document is een kopie van je echtscheidingsconvenant.
 • Het echtscheidingsconvenant is de overeenkomst die jij en je vorige partner hebben gesloten. Hierin staat hoe jullie gezamenlijke boedel verdeeld moet worden.
 • Is de echtscheiding langer dan twaalf jaar geleden uitgesproken? Dan hebben we alleen een bewijs van inschrijving bij de Burgelijke Stand nodig. 

Beschikking van echtscheiding

 • Ben jij of is je partner gescheiden? Dan moet je een aantal documenten opsturen.
 • Het tweede document is een kopie van de beschikking van de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken.
 • Is de echtscheiding langer dan twaalf jaar geleden uitgesproken? Dan hebben we alleen een bewijs van inschrijving bij de Burgelijke Stand nodig.

Inschrijving Burgerlijke Stand

 • Ben jij of is je partner gescheiden? Dan moet je een aantal documenten opsturen.
 • Het derde document is een kopie van de inschrijving van de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand.
 • Op de inschrijving is de Burgerlijke Stand geregistreerd bij de gemeente waarin je woont.

Taxatierapport

 • Het taxatierapport moet opgemaakt zijn door een taxateur die is aangesloten bij de 3 bevoegde instanties: NWWI, Taxateurs Unie of iValidatie. Geef bij de instantie aan dat je bij Moneyou de hypotheek wilt afsluiten.
 • Het taxatierapport mag maximaal zes maanden oud zijn.

Koopakte of (in geval van nieuwbouw) koop/aanneemovereenkomst

 • Dit mag een kopie zijn.
 • De bestemming van het pand moet 'wonen' zijn.
 • De koopakte moet door alle partijen (verkoper en koper) zijn ondertekend.

Bouw/verbouwspecificatie

 • Wil je een verbouwing meefinancieren? Lever dan een specificatie van de werkzaamheden aan.
 • Heb je een nieuwbouwwoning gekocht en is er sprake van meerwerk? Lever dan een specificatie van het meerwerk aan.
 • De bouw/verbouwspecificatie vind je als bijlage bij het renteaanbod. Vul deze in en stuur deze ondertekend aan ons op.

Overlijdensrisicoverzekering

 • Moet je een overlijdensricioverzekering sluiten? Dan moet deze worden gekoppeld aan de hypotheek. Stuur dan de akte van verpanding naar ons op. Deze moet ondertekend zijn.
 • Bij NHG is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verplicht als het bedrag van de hypotheeklening hoger dan 80% van de marktwaarde is. De marktwaarde staat genoemd in het taxatierapport. De overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten over het bedrag dat meer is 80% van de marktwaarde.
 • Als een overlijdensrisicoverzekering verplicht is stuurt Moneyou je bij het renteaanbod een inpandgeving toe. Stuur deze inpandgeving getekend retour naar Moneyou.

 

Sluiten

Inloggen