Update uitspraak Kifid Commissie van Beroep over rente op een Flexibel Krediet

Op deze pagina vind je meer informatie over de laatste stand van zaken over de uitspraak die de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft gedaan op donderdag 4 maart 2021 over variabele rente op een Flexibel Krediet van ABN AMRO.

ABN AMRO in gesprek met Consumentenbond

Het Kifid oordeelde dat consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de referentierente. Het Kifid vergelijkt de kredietrente met een referentierente van DNB. Het Kifid oordeelde dat ABN AMRO een deel van de betaalde rente aan de klant moet terugbetalen, omdat de rente op het krediet volgens het Kifid de marktrente onvoldoende heeft gevolgd. Inmiddels heeft ABN AMRO de uitspraak bestudeerd en volgen zij uitspraak voor deze klant.

ABN AMRO neemt signaal serieus

Met deze uitspraak geeft de Commissie van Beroep een belangrijk signaal over het belang van voldoende uitlegbare rentetarieven. ABN AMRO neemt dit signaal serieus, vooral met het oog op de belangen van haar klanten. ABN AMRO kijkt daarom terug naar haar prijsbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast heeft ABN AMRO de uitnodiging geaccepteerd van de Consumentenbond Claimservice om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De terugblik op het prijsbeleid wordt meegenomen in de gesprekken met de Consumentenbond.

Tegelijkertijd vindt ABN AMRO het teleurstellend dat het Kifid niet voldoende is ingegaan op haar bezwaren ten aanzien van de referentierente. Voor het bepalen van de rente op een doorlopend krediet spelen namelijk ook andere elementen een rol, niet alleen het verloop van de markrente. Het Kifid gaat hieraan voorbij en vindt dat er geen betere referentierente voorhanden is. Omdat ABN AMRO het niet eens is met de gebruikte methodiek en referentierente vraagt zij de civiele rechter zich hierover uit te spreken.

Tot slot

ABN AMRO heeft er vertrouwen in dat de gesprekken met de Consumentenbond constructief zullen verlopen. Het is een complex proces dat de bank zo snel mogelijk wil doorlopen.

Schrijf je in voor de laatste updates 

We begrijpen dat je mogelijk vragen hebt over wat deze uitspraak voor jou betekent. We bestuderen de uitspraak zorgvuldig en komen op een later moment met een uitgebreidere reactie. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de e-mail updates. Of bezoek regelmatig deze pagina. 

Hoeveel heeft ABN AMRO de betreffende klant vergoed?

ABN AMRO volgt de uitspraak van de Commissie van Beroep voor deze klant en gaat verder niet in op individuele gevallen.

Wat heeft de Kifid-uitspraak tegen ABN AMRO te maken met Moneyou?
Leningen van Moneyou vallen onder ALFAM Consumer Credit. ALFAM Consumer Credit is een 100% dochter van ABN AMRO. 

Heeft ABN AMRO te veel rente in rekening gebracht?

ABN AMRO kijkt terug naar haar prijsbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast heeft ABN AMRO de uitnodiging geaccepteerd van de Consumentenbond Claimservice om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De terugblik op het prijsbeleid wordt meegenomen in de gesprekken met de Consumentenbond.Krijg ik naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Beroep rente terug?

ABN AMRO kijkt terug naar haar prijsbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast heeft ABN AMRO de uitnodiging geaccepteerd van de Consumentenbond Claimservice om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De terugblik op het prijsbeleid wordt meegenomen in de gesprekken met de Consumentenbond.

Wat betekent de uitspraak van de Commissie van Beroep voor mij?
We begrijpen dat je mogelijk vragen hebt over wat de uitspraak voor jou betekent. We bestuderen de uitspraak zorgvuldig en komen op een later moment met een reactie. Wil je op de hoogte blijven van de laatste onwtikkelingen? Schrijf je dan in voor de updates.

Geldt de uitspraak ook voor mijn Persoonlijke Lening?
Nee, want de variabele rente geldt niet voor een Persoonlijke Lening. De rente van de Persoonlijke Lening staat vast. Tijdens de looptijd wijzigt de rente dus niet. Je betaalt ons elke maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit aflossing en rente. De uitspraak van de Commissie van Beroep gaat over een individuele klant met een Doorlopend Krediet met een variabele rente en is dus niet toepasbaar op een Persoonlijke Lening. 
Waarom gaat ABN AMRO nu niet iedereen compenseren?

ABN AMRO vindt het teleurstellend dat het Kifid niet voldoende is ingegaan op haar bezwaren ten aanzien van de referentierente. Voor het bepalen van de rente op een doorlopend krediet spelen namelijk ook andere elementen een rol, niet alleen het verloop van de markrente. Het Kifid gaat hieraan voorbij en vindt dat er geen betere referentierente voorhanden is. Omdat ABN AMRO het niet eens is met de gebruikte methodiek en referentierente vraagt zij de civiele rechter zich hierover uit te spreken.