Contactformulier privacyrechten

Heb je een verzoek over je persoonsgegevens?

Als klant van Moneyou heb je recht om te weten hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. Kloppen de gegevens die wij van jou hebben niet? Dan kun je ons vragen deze gegevens aan te passen. Ook heb je het recht ons te verzoeken je gegevens te verwijderen of het verwerken ervan te beperken. Let op! In sommige gevallen kunnen wij je verzoek niet in behandeling nemen. Bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken. Je kunt ons ook vragen een deel van je persoonsgegevens aan jou of aan een andere partij te verstrekken (‘dataportabiliteit’). Tot slot heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.

Lees meer over je rechten en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan in onze privacyverklaring.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Over welk(e) product(en) gaat je verzoek?

Je motivatie

Om je verzoek goed te kunnen behandelen willen wij graag weten waarom en met welk doel je dit verzoek indient. Daarom vragen we je om dit aan ons toe te lichten. Geef hierbij bijvoorbeeld aan om welke persoonsgegevens het gaat en waarom wij deze volgens jou moeten wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan beperken. Het is niet nodig om een motivatie in te vullen als je verzoek gaat om inzage in je gegevens of als je bezwaar maakt tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden.

Je gegevens

Om je verzoek te kunnen behandelen hebben wij nog een aantal gegevens van je nodig.

Je ID

Waarom vragen wij dit?

Omdat wij voorzichtig willen omgaan met je persoonsgegevens controleren wij of we dit verzoek ook echt van jou krijgen. Daarom vragen wij ter identificatie een kopie van je identiteitsbewijs. Maak een scan van je geldige paspoort of identiteitsbewijs en voeg deze hier toe. We raden je aan om voor deze scan de KopieID app te gebruiken. Met deze app kun je de gegevens die wij niet nodig hebben verbergen en de scan watermerken. Dat is veiliger!

We nemen je verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling. Houd daarbij rekening met een verwerkingstermijn van maximaal een maand. Je ontvangt een bericht per e-mail zodra je verzoek is afgehandeld.