Privacyverklaring Moneyou Sparen App

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Verwerking van persoonsgegevens

Dit is de Privacyverklaring van Moneyou B.V. Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Moneyou B.V. verzamelt in verband met het gebruik van de Moneyou Sparen App. ("app"). We raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen voor je bepaalde keuzes maakt inzake het gebruik van de app. Voor de algemene privacyverklaring van Moneyou verwijzen we je naar onze pagina over privacy en cookies.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Moneyou B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Science Park 404 (1098 XH) te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van KvK te Amsterdam onder nummer 32084697 ("Moneyou").

Verwerkte persoonsgegevens en doelen van de verwerking
Wanneer je de app voor het eerst installeert kan het zijn dat de app je toestemming vraagt voor bepaalde zaken, zoals activeren Touch ID of het versturen van pushberichten. Als je gebruik maakt van de app verwerken wij de volgende gegevens:

  • Inloggegevens en log data zoals de datum, tijd en de authenticatiemethode (gebruikersnaam/wachtwoord en of je wel of geen gebruik maakt van PIN 5 of Touch ID als authenticatie middel);
  • IP adres(sen);
  • Gebruik van de app (duur van bezoek, bezochte pagina’s);
  • Transactiegegevens.

Wij gebruiken de gegevens met de volgende doeleinden:

  • Het verbeteren van de functionaliteit van de app en optimalisering van de service;
  • Het samenstellen van gebruiksstatistieken;
  • Beveiliging van de app;
  • Voorkomen van fraude;
  • Om je informatie te sturen over producten en diensten van Moneyou. Dit doen wij alleen nadat je ons vooraf toestemming hebt gegeven.

Cookies
Deze app maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand waarop bepaalde informatie over het gebruik van de app wordt opgenomen. In deze app maakt Moneyou gebruik van de Snowplow cookie voor het bijhouden van het gebruik van de app om zo de app te kunnen verbeteren. De informatie die wordt verwerkt is op geaggregeerd niveau en kan dus niet herleid worden naar een persoon. Voor het gebruik van bepaalde cookies, waaronder tracking cookies voor commerciële doeleinden van Moneyou, vragen wij altijd je voorafgaande toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derde partijen
Moneyou maakt gebruik van derde partijen om de benodigde hardware, software, netwerk, opslag en gerelateerde technologie te leveren om de app te laten werken ten behoeve van de aangeboden dienst.

Met derde partijen die in opdracht en onder instructie van Moneyou persoonsgegevens verwerken, zijn bewerkersovereenkomsten afgesloten waarin is vastgelegd voor welke doeleinden derde partijen persoonsgegevens mogen verwerken en dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om verlies of diefstal van data te voorkomen.


Beveiliging van persoonsgegevens
Moneyou heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Daarom hebben we geïnvesteerd in geavanceerde beveiligingstechnologieën. We maken bijvoorbeeld gebruik van strikte toegangsrechten, firewalls, veilige servers en encryptie van data.

Goed om te weten: bij Moneyou kun je, in plaats van met je wachtwoord, inloggen in de app met een 5-cijferige pincode of met je vingerafdruk via de Touch ID van Apple. Voordat je een 5-cijferige pincode of je vingerafdruk instelt in de app raden we je aan om de informatie over Veilig onlinebankieren op onze website te lezen.

Voor het gebruik van je vingerafdruk op een iOS toestel dat Touch ID ondersteunt maakt Moneyou gebruik van de vingerafdruksensor van Apple. Je gescande vingerafdrukken staan alleen op een beveiligde chip op je toestel. Meer informatie op de website van Apple.

Jouw rechten
Zie voor een overzicht van jouw privacyrechten, wat deze inhouden en hoe je deze kunt uitoefenen in de algemene privacyverklaring van Moneyou.

Bewaartermijnen
Moneyou bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en niet langer dan noodzakelijk is ten behoeve van het gebruik van de app.

Informatie voor ouders
De app is niet gericht op kinderen. Moneyou raadt ouders aan een actieve rol in te nemen in het toezicht van online activiteiten van kinderen, in het bijzonder de toegang tot de vingerafdrukken die in je toestel zijn opgeslagen.

Wijzigingen Privacyverklaring
Moneyou blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Moneyou adviseert je dan ook de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact opnemen
Indien je vragen, suggesties of klachten hebt over de app kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@moneyou.nl. Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring kun je contact opnemen met privacy@moneyou.nl.