Privacyverklaring Moneyou Go

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Verwerking van persoonsgegevens

Dit is de Privacyverklaring voor de Moneyou Go app ("app"). Moneyou B.V. ("Moneyou") is de bemiddelaar voor Moneyou Go en is aanbieder van de app. Moneyou is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Moneyou B.V. is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Science Park 404 (1098 XH), Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van KvK te Amsterdam onder nummer 32084697. Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Moneyou verzamelt in verband met het gebruik van de app.

Lees de Privacyverklaring zorgvuldig door voor je bepaalde keuzes maakt bij het gebruik van de app. Voor de algemene privacyverklaring van Moneyou verwijzen we je naar onze pagina over privacy en cookies.

1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
Wanneer je de app voor het eerst installeert kan het zijn dat de app je toestemming vraagt voor bepaalde zaken, zoals het gebruik van locatiegegevens, het activeren van Touch ID of het versturen van pushberichten. Als je deze toestemming geeft verwerken we deze gegevens.

Als je gebruik maakt van de app verwerken we de volgende gegevens:

 • je naam, adres en woonplaatsgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, e-mailadres, telefoonnummers, gegevens over evt. andere landen dan Nederland waar je belastingplichtig bent, eventueel de profielfoto die je gebruikt en de foto die je maakt in de app om jezelf te identificeren
 • je IBAN
 • het pasnummer van je betaalpas
 • je identiteitsbewijs
 • inloggegevens en log data zoals de datum, tijd en de authenticatiemethode (toegangscode of Touch ID als authenticatie middel)
 • je IP adres
 • gebruik van de app (duur van bezoek, bezochte pagina's)
 • transactiegegevens

2. Voor welke doelen gebruiken we persoonsgegevens?

 • We gebruiken je naam en profielfoto in de app als onderdeel van je profiel
 • We gebruiken persoonsgegevens om te voldoen aan de wetgeving of wat een rechter van Moneyou vraagt. We gebruiken je profielgegevens om met jou de overeenkomst te sluiten over je rekening.
 • We gebruiken je IBAN voor het uitvoeren en ontvangen van betalingen.
 • We gebruiken persoonsgegevens om analyses te maken voor onderzoek.
 • We gebruiken persoonsgegevens om informatie te geven over diensten en producten (marketing) van Moneyou. Als je aangeeft geen marketing berichten (meer) te willen ontvangen dan sturen we je geen marketingberichten (meer).
 • We verwerken IP-adressen om misbruik tegen te kunnen gaan en voor analyse, zie ook hierna onder "cookies".
 • We verwerken je telefoonnummer, je e-mailadres en je woonadres om je te kunnen bereiken en om bijvoorbeeld een betaalpas toe te sturen.
 • Voor het aanbieden van een goede gebruikerservaring registreren we de versie van het besturingssysteem en het type mobiele toestel waarop de app wordt geïnstalleerd. Als blijkt dat bij bepaalde typen toestellen of besturingssystemen de app niet goed functioneert, kunnen we aanpassingen in de app doorvoeren om de gebruikservaring te verbeteren.

3. Cookies
Deze app maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand waarop bepaalde informatie over het gebruik van de app wordt opgenomen. In deze app maakt Moneyou gebruik van de Snowplow cookies voor het bijhouden van het gebruik van de app om zo de app te kunnen verbeteren. De informatie wordt verwerkt op geaggregeerd niveau en kan dus niet herleid worden tot een persoon. Voor het gebruik van bepaalde cookies, zoals tracking cookies voor commerciële doeleinden van Moneyou, vragen we altijd je voorafgaande toestemming.

4. Delen van persoonsgegevens met derde partijen
Moneyou maakt gebruik van derde partijen om de benodigde hardware, software, netwerk, opslag en gerelateerde technologie te leveren om de app te laten werken ten behoeve van de aangeboden dienst.

Met derde partijen die in opdracht en onder instructie van Moneyou persoonsgegevens verwerken, zijn bewerkersovereenkomsten gesloten. Hierin is vastgelegd voor welke doeleinden derde partijen persoonsgegevens mogen verwerken en dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om verlies of diefstal van persoonsgegevens te voorkomen.

5. Beveiliging van persoonsgegevens
Moneyou heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Daarom hebben we geïnvesteerd in geavanceerde beveiligingstechnologieën. We maken bijvoorbeeld gebruik van strikte toegangsrechten, firewalls, veilige servers en encryptie van data.

Goed om te weten: bij Moneyou kun je inloggen in de app met een 5-cijferige toegangscode of met je vingerafdruk via de Touch ID van Apple. Voordat je een 5-cijferige toegangscode of je vingerafdruk instelt in de app raden we je aan om de informatie over Veilig onlinebankieren op onze website te lezen.

Voor het gebruik van je vingerafdruk op een iOS toestel dat Touch ID ondersteunt maakt Moneyou gebruik van de vingerafdruksensor van Apple. Je gescande vingerafdrukken staan alleen op een beveiligde chip op je toestel. Meer informatie vind je op de website van Apple.

6. Jouw rechten
Zie voor een overzicht van jouw privacyrechten, wat deze inhouden en hoe je deze kunt uitoefenen in de algemene privacyverklaring van Moneyou.

7. Bewaartermijnen
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en alleen voor zover noodzakelijk voor de hierboven onder paragraaf 2 genoemde doelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd, geanonimiseerd of in zeer beperkte mate voor archiefdoeleinden bewaard.

Als je de app verwijdert, worden je gegevens verwijderd behalve de gegevens die we moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Informatie voor ouders
De app is niet gericht op kinderen. Moneyou raadt ouders aan een actieve rol in te nemen in het toezicht van online activiteiten van kinderen, in het bijzonder de toegang tot de vingerafdrukken die in je toestel zijn opgeslagen.

9. Wijzigingen Privacyverklaring
Moneyou blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Moneyou adviseert je dan ook de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

10. Contact
Indien je vragen, suggesties of klachten hebt over de app kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@moneyou.nl. Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring kun je contact opnemen met privacy@moneyou.nl.