Hypotheek met tijdelijk of flexibel contract?

Met een vast arbeidscontract was het meestal wel mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Nu is er een duidelijke trend waarneembaar van een dalend aantal mensen met een vast contract en een toenemend aantal flexwerkers. Kan dit groeiend aantal flexwerkers wel een hypotheek krijgen? En zo ja, onder welke voorwaarden? Bij Moneyou bijvoorbeeld is een vast contract niet meer noodzakelijk voor het afsluiten van een hypotheek.

“Een vast contract is geen voorwaarde meer om een hypotheek af te kunnen sluiten.”

 

Steeds minder vaste contracten

Het aantal mensen met een vast arbeidscontact loopt de laatste jaren sterk terug. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had in 2003 nog bijna 75% van de beroepsbevolking een vast contract. In 2015 is dat aantal gedaald tot 61%. De groep mensen met een flexibel arbeidscontract steeg in diezelfde periode van 14% tot 21%. Toch klopten zij tot voor kort meestal tevergeefs bij een bank aan als zij een huis wilden kopen.

Voorwaarde voor hypotheek

Dat ligt bij Moneyou nu anders. Voor mensen met een tijdelijk contract of flexwerkers zijn er toch mogelijkheden. Een vast contract is geen voorwaarde meer om een hypotheek af te kunnen sluiten.

De mogelijkheden bij Moneyou

Bij een tijdelijk contract moet op de werkgeversverklaring ook de 'Verklaring voortzetting dienstverband' worden ingevuld, oftewel de intentieverklaring. Hierin geeft je werkgever aan dat hij van plan is om je, na afloop van je tijdelijke contract, in vaste dienst te nemen.

Langer dan 6 maanden in dienst

Ben je langer dan 6 maanden in dienst met een tijdelijk contract, en kan je werkgever je een intentieverklaring geven? Dan wordt er bij de hypotheekberekening alleen naar je huidige inkomen gekeken.

Korter dan 6 maanden in dienst

Ben je korter dan 6 maanden in dienst en heb je een tijdelijk contract met of zonder intentieverklaring? Voor de hypotheekberekening wordt dan uitgegaan van 90% van je gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Is je inkomen op dit moment lager dan dat gemiddelde? Dan wordt gerekend met 90% van je huidige inkomen. Vraag je een hypotheek aan met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan wordt de berekening gemaakt met 100% in plaats van 90%. Dit kan alleen als je tenminste 2 kalenderjaren inkomen hebt genoten.

Flexibel dienstverband

Heb je een zogenaamde flexibel dienstverband? Dus werk je bijvoorbeeld als uitzendkracht? Ook dan kun je bij Moneyou een hypotheek afsluiten. Dan wordt gerekend met 90% van je gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Is je huidige inkomen lager dan dat gemiddelde? Dan wordt met 90% van je huidige inkomen gerekend. Vraag je een hypotheek aan met NHG? Dan wordt de berekening gemaakt met 100% in plaats van 90%. Ook in dit geval kan dit alleen als je tenminste 2 kalenderjaren inkomen hebt genoten.

ZZP’er

Ben je ZZP’er? Dan kun je bij Moneyou helaas geen hypotheek afsluiten.

Meer informatie

Wil je weten wat je maximale hypotheekbedrag is bij Moneyou? Bereken dan hier je maximale hypotheek.

Terug naar het overzicht

Sluiten

Inloggen