De relatie van Moneyou met ABN AMRO

Moneyou BV is 100% dochter van ABN AMRO Bank NV. We zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als aangesloten onderneming van ABN AMRO Bank NV en vallen dus ook onder de bankvergunning van ABN AMRO. Concreet betekent dit dat wij via onze website zelf aanbieder zijn van hypotheken en kredietproducten (leningen). Onze spaar-, en betaalproducten worden aangeboden door ABN AMRO onder het merk Moneyou, waarbij Moneyou optreedt als tussenpersoon.

Beursgang
Heb je vragen over de beursgang? Lees hier meer over de beursgang.

Depositogarantiestelsel
Moneyou spaarrekeningen vallen onder de werking van het depositogarantiestelsel. Dit stelsel beschermt je (tot een maximumbedrag van € 100.000) als ABN AMRO Bank (de aanbieder van deze rekeningen) niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Informatie over het depositogarantiestelsel en eventuele uitzonderingen met betrekking tot de dekking die voor jou van belang kan zijn, vind je op het Informatieblad depositogarantiestelsel

Heb je ook tegoeden bij ABN AMRO Bank en/of ABN AMRO Mees Pierson? Dan worden deze tegoeden voor de berekening van de vergoeding via het depositogarantiestelsel bij elkaar opgeteld. Het depositogarantiestelsel geldt niet voor elke (rechts)persoon en niet voor elke vordering. Voor meer informatie verwijst Moneyou je graag naar de website van De Nederlandsche Bank.

Heb je een Moneyou Groen deposito? Je Moneyou Groen deposito houd je aan bij ABN AMRO Groenbank B.V. Dat betekent dat je spaargeld in je Groen deposito via Groenbank door het depositogarantiestelsel wordt beschermd.

Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Voor de Moneyou Hypotheek geldt de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. In deze code staan gedragsregels waar hypotheekaanbieders zich aan houden. Ook verwijst de code naar het reglement Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen.

Meer over Moneyou
Moneyou is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 32084697. Ons BTW-nummer is 8097.69.311.B01. We zijn gevestigd op het Science Park 404, 1098 XH Amsterdam. Telefoonnummer: 0800-666 3993 (kosteloos).

Klachten?
Heb je een klacht over onze dienstverlening? Lees onze Klachtenprocedure.

Melding indienen
Als onderdeel van ABN AMRO Bank geldt de klokkenluidersregeling ook voor onregelmatigheden binnen Moneyou. Wil je die aan de orde stellen? Dien dan je melding in via dit formulier.