Help Persoonlijke pagina

Spaarrekeningen

In deze module beheer je je spaarrekeningen. Je vindt hier een overzicht van je rekeningen en je kunt de mutaties daarop raadplegen en downloaden. Ook kun je hier een nieuwe spaarrekening openen en toevoegen aan je account.

Rekeningen

Via het onderdeel 'Rekeningen' krijg je een overzicht van al je rekeningen. Door op een willekeurige rekening te klikken krijg je de laatste transacties te zien. Via de button 'Selectiecriteria tonen' kun je de selectiecriteria verfijnen. Per keer kun je een selectiecriterium opgeven. Als je een andere selectie wil, indien u een andere selectie wenst, dient u opnieuw op de button 'Selectiecriteria tonen' te klikken.

Werkwijze voor de diverse criteria:

Bepaal uw selectie criterium, u kunt slechts 1 selectie criterium opgeven:

 • Chronologische volgorde - transacties worden op volgorde getoond
 • Rekening tegenpartij - alle transacties met een bepaalde rekening worden getoond, zowel debet als credit
 • Naam tegenpartij - alle transacties met een bepaalde naam worden getoond, zowel debet als credit
 • Periode en/of bedrag - Alle transacties binnen de opgegeven periode en/of de opgegeven bedragen worden getoond.

Klik op de button 'Opzoeken' om de zoekopdracht uit te voeren. Nu worden de transacties van de opgegeven criteria op uw scherm getoond.

Indien u details van de transactie wilt inzien kunt klikt op de omschrijving van de transactie. Uw selectiecriteria kunt u op ieder gewenst moment wijzigen.

Mutaties

U kunt alle veranderingen op uw rekeningen zien in dit onderdeel. Op het eerste scherm dient u uw rekening

Download mutaties

Ten behoeve van een export van uw transacties kunt u met de functie 'Mutaties downloaden' uw transacties exporteren naar Microsoft Excel-formaat.

Selecteer de rekening waarvan u transacties wilt exporteren en klik op de button 'Vervolg'.

Geef van de geselecteerde rekening de periode op waarover u de transacties wenst te exporteren. Klik op de knop 'Opzoeken' en het aantal transacties wordt aan u getoond. Door op de button 'Download' te klikken worden de geselecteerde transacties gekxporteerd naar Excel.

Download afschriften

U kunt ook afschriften downloaden in Adobe PDF formaat. Ook hier kunt u zelf de periode aangeven waarover u de afschriften wenst in te zien.

Nieuwe rekening

U kunt in dit menu heel eenvoudig een nieuwe rekening toevoegen aan uw account. U hoeft enkel een omschrijving ten behoeve van uw rekening in te voeren en op 'Volgende' te drukken. U kunt maximaal 5 rekeningen bezitten per account.

Betalingen

Nieuwe Overboeking

Middels de module Nieuwe overboeking kunt u een nieuwe opdracht opvoeren.
Werkwijze opvoeren binnenlandse betaling.

 • Vul het bedrag in, gebruik een komma om centen in het bedrag te krijgen.
 • Selecteer uit de lijst met rekeningen de rekening waarvandaan u wilt overboeken
 • Bij begunstigde rekening kiest u uw vaste tegenrekening, of een van uw andere Moneyou spaarrekeningen.
 • Vul de gewenste omschrijving in.
 • Geef de gewenste uitvoeringsdatum op door of handmatig de datum in te vullen of door de datum te selecteren middels de agenda.
 • Uw opdracht is volledig ingevuld, druk op 'Volgende' om naar het overzicht te gaan.
 • In het overzicht staan uw keuzes voorgedrukt en hoeft u nog enkel op 'Bevestigen' te drukken.
 • Na de bevestiging zult u te zien krijgen dat de opdracht is uitgevoerd.

Overzicht

In het overzicht worden alle opgevoerde betalingen aan u getoond. Indien een uitvoerdatum in de toekomst ligt, heeft u hier nog de mogelijkheid om de betaling te raadplegen, wijzigen of te verwijderen. Indien u van mening bent dat een betaling niet uitgevoerd hoeft te worden of niet juist is kunt u deze met de verwijder- en wijzigingsbutton eenvoudig verwijderen of wijzigen.

Spaardeposito

In deze module kunt u nieuwe deposito's opvoeren en lopende deposito's raadplegen.

Voor het aanmaken van een nieuwe deposito dient u het volgende in te voeren:

Bedrag: het bedrag dat u in de deposito wilt stoppen
Rekening: de Moneyou spaarrekening waar het bedrag vandaan moet komen
Looptijd: 1 of 2 jaar
Type: hier geeft u aan wat u met de deposito na afloop wilt doen:

 • Verlengen, totaalbedrag: er wordt een nieuwe deposito aangemaakt met dezelfde oorspronkelijke looptijd, inclusief de opgebouwde interest
 • Verlengen, hoofdsom: er wordt een nieuwe deposito aangemaakt met dezelfde oorspronkelijke looptijd, exclusief de opgebouwde interest
 • Terugstorten: het volledige bedrag, inclusief de opgebouwde rente wordt teruggestort naar de rekening waar de hoofdsom oorspronkelijk vandaan kwam

Nadat u de velden heeft ingevuld, drukt u op 'Volgende'. Hier ziet u een samenvatting van wat u heeft ingevoerd.

Berichten

Binnen deze module kunt u met de klantenservice van Moneyou berichten uitwisselen. Naast het versturen van een bericht kunt u tevens in het verleden ontvangen en verstuurde berichten raadplegen.

Indien u een nieuw bericht wil verzenden, dient u het onderwerp van uw vraag te selecteren, alsmede of en hoe u antwoord wenst te krijgen (geen, via deze mailbox, telefoon of e-mail)

Personaliseren

In deze module kunt u een aantal wijzigingen doorvoeren. U kunt de omschrijving van uw rekening wijzigen, alsmede uw contactgegevens en adres. Tenslotte kunt u de geschiedenis van uw account raadplegen.

Naam rekening

In dit onderdeel kunt u de omschrijving van uw rekening aanpassen. De huidige omschrijving staat ingegeven, u kunt de nieuwe omschrijving invoeren en op bevestigen drukken.

Contactgegevens

In dit onderdeel kunt u uw telefoonnummer(s) en e-mailadres aanpassen. Om de verandering door te kunnen voeren, dient u uw wachtwoord in te voeren ter bevestiging.

Adres wijziging

In dit onderdeel kunt u uw woonadres en woonplaats aanpassen. U hoeft voor deze wijziging geen wachtwoord in te voeren.

Login history

Hier vindt u een korte samenvatting van uw account. U kunt hier niks wijzigen.

Sluiten

Inloggen