Je waardering *
Je kunt je tevredenheid over het MoneYou product waarderen tussen één en vijf sterren. Hoe meer sterren, hoe hoger je tevredenheid.
Is een verplicht veld
Is een verplicht veld
Is een verplicht veld
Beschrijf in minimaal 20 woorden wat je vindt van onze dienstverlening. Denk hierbij aan: je ervaringen met het aanvragen van het product, de informatievoorziening, de klantenservice of het gemak waarmee je het product beheert.
Is een verplicht veld