Uiteindelijk belanghebbenden: UBO

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Moneyou B.V. verplicht om vast te stellen of er Ultimate Beneficial Owner (UBO), oftewel uiteindelijk belanghebbende(n) zijn bij alle rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn.

Via een UBO-formulier geef je de uiteindelijk belanghebbende(n) van je organisatie op. Indien je op basis van onderstaande definitie geen uiteindelijk belanghebbende(n) kan aanwijzen, kun je dit ook op het formulier verklaren.

Veelgestelde vragen?

Is je organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Dan wordt de tekenbevoegde ook daar geregistreerd. Je vindt deze persoon terug op een uittreksel van de KvK.
Waarom moet Moneyou de identiteit van een Uiteindelijk Belanghebbende(n) achterhalen?
Om te voorkomen dat criminelen die bijvoorbeeld geld willen witwassen zich schuilhouden achter een juridische entiteit, zijn instellingen wettelijk verplicht de identiteit van de UBO vast te stellen.
Wie is/zijn UBO's of de Uiteindelijk Belanghebbende(n)?

(Elke) natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is/zijn van of zeggenschap heeft (hebben) over de organisatie.

Onder eigendom wordt verstaan: direct of indirect houden van > 25% van de aandelen in de onderneming. Indirect belang betekent bijvoorbeeld dat de uiteindelijk belanghebbende via zijn eigen BV aandeelhouder is in de onderneming. Zonder tussenliggende BV is er sprake van een direct belang.

Enkele kenmerken van zeggenschap en/of invloed kunnen zijn: aandeelhouders die via een overeenkomst of op grond van een afspraak, statuten, etc. zeggenschap hebben in de organisatie. Bijvoorbeeld: 

  • de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan.
  • meerderheidsbezit van de stemrechten.
  • deelname in de financiering van de organisatie.
Welke bestuurders moet ik opgeven als Uiteindelijk Belanghebbende(n) bij stichting of vereniging?
Ook bij een stichting of vereniging moet worden nagegaan of er één of meerdere UBO’s zijn. Dit kan het geval zijn als een persoon direct of beslissende zeggenschap en/of invloed heeft in de vereniging of stichting. Dit kan uit de statuten blijken. In het geval van een Stichting Administratiekantoor (STAK) moet de bank de certificaathouders(s) kennen die 25% of meer van de certificaten van aandelen bezit(ten) en ook de bestuurders van de STAK moeten worden aangemerkt als UBO.
Voor welke rechtsvormen is registratie van Uiteindelijk Belanghebbende(n) niet nodig?
Eenmanszaken worden geïdentificeerd en geverifieerd  op dezelfde manier als natuurlijke personen, omdat er maar een eigenaar is van een bedrijf. Een UBO registratie is niet nodig omdat het eigendom en zeggenschap blijkt uit het uittreksel Kamer van Koophandel.
Ben je enig aandeelhouder binnen een besloten vennootschap (B.V.)?
Een UBO registratie is niet nodig omdat het eigendom en zeggenschap blijkt uit het uittreksel Kamer van Koophandel.
Wat is een tekenbevoegde vertegenwoordiger?
Een tekenbevoegde vertegenwoordiger mag namens de organisatie een getekende verklaring afgeven of een contract aangaan. Wie tekenbevoegd is, wordt bepaald door de rechtsvorm van de organisatie en wie daarvoor toestemming heeft verkregen binnen de organisatie.