Nieuws voor adviseurs

Kredietnieuws

30 maart 2023

Berekenen dubbele lasten bij nieuwbouw
Per 1 april 2023 nemen we een minimale bouwperiode van 12 maanden voor nieuwbouw bij het berekenen van dubbele lasten op in ons Woonbeleid. Het uitgangspunt voor het berekenen van de duur van nieuwbouw wordt 180 werkbare dagen per jaar als het aantal werkbare werkdagen bekend is.

Dit geldt voor aanvragen mét en zonder NHG.

Waarmerken kopie ID-bewijzen
Per 1 april 2023 veranderen we de bronnen en vormvereisten voor het waarmerken van een kopie ID-bewijs in ons Woonbeleid.

Dit geldt voor aanvragen mét en zonder NHG.

Huidige situatie?
Wanneer de klantidentificatie en -verificatie is uitbesteed aan jou (als intermediair) moet het kopie ID-bewijs voor een nieuwe klant gewaarmerkt zijn. Dit betekent dat de aangeleverde kopie is voorzien van voornaam (of voorletters) en achternaam van de behandelaar en een datum.

Nieuwe situatie?
Bij uitbesteding van de klantidentificatie en -verificatie van het ID-bewijs voor een nieuwe klant moet deze gewaarmerkt zijn. We stellen geen specifieke vormvereisten aan waarmerking. Je mag zelf bepalen op welke manier je het kopie ID-bewijs waarmerkt.

Energiebesparende maatregelen, energiezuinige of ‘nul-op-de-meter’ woning
Per 3 april nemen we in ons Woonbeleid de mogelijkheid op voor een explain op inkomen voor energiebesparende maatregelen. En ook voor een energiezuinige of ‘nul-op-de-meter’ woning.

Dit geldt voor aanvragen mét en zonder NHG.

Energiebesparende maatregelen
Als de klant leent voor het treffen van energiebesparende maatregelen, mag je maximaal € 9.000 buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast. In ons Woonbeleid lees je aan welke voorwaarden de klant precies moet voldoen.

Energiezuinige of ‘nul-op-de-meter’ woning
Voor het financieren van een energiezuinige of ‘nul-op-de-meter’ woning mag je een bedrag buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast. In ons Woonbeleid lees je aan welke voorwaarden de klant precies moet voldoen.