Nieuws voor adviseurs

Inkomensbepaling Loondienst voortaan via

toetsinkomenberekenen.nl (actief vanaf 17 juni).

03-06-2024

Per 17 juni verandert de weblocatie van de Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBL-rekentool). Vanaf deze datum bereken je het toetsinkomen op basis van het UWV verzekeringsbericht voor mensen in loondienst op www.toetsinkomenberekenen.nl

Hypotheek op basis van brondata

De hypotheekmarkt heeft de ambitie om tot een documentloos hypotheekaanvraagproces te komen met als doel het aanvragen van hypotheken voor klant, adviseur en geldverstrekker sneller, beter en eenvoudiger te maken. Daarom maken hypotheekadviseurs al sinds 2018 gebruik van de IBL-rekentool. Met de rekentool berekenen adviseurs en geldverstrekkers het toetsinkomen voor mensen in loondienst op basis van inkomensgegevens uit het UWV verzekeringsbericht. Hierdoor is de werkgeversverklaring voor mensen in loondienst vaak overbodig.

Inmiddels worden er op jaarbasis ongeveer 600.000 berekeningen uitgevoerd in de IBL-rekentool en heeft de Regiegroep Inkomensbepaling Loondienst* besloten om de rekentool te vervangen en deze onder te brengen in de IT-infrastructuur van HDN. Met de nieuwe rekentool zijn alle gebruikers klaar voor de toekomst met nog veel meer hypotheekaanvragen op basis van het UWV verzekeringsbericht.

Vanaf 17 juni alle IBL-berekeningen via toetsinkomenberekenen.nl

Met ingang van 17 juni gaat de nieuwe website: toetsinkomenberekenen.nl live. Vanaf deze datum moeten alle IBL-berekeningen via de nieuwe IBL-rekentool worden uitgevoerd. De oude tool op inkomensbepalingloondienst.nl blijft nog maximaal 3 maanden beschikbaar zodat geldverstrekkers in uitzonderlijke situaties nog herberekeningen kunnen uitvoeren.

Rekenregels

De nieuwe IBL-rekentool op toetsinkomenberekenen.nl is gebouwd op basis van de meest recente versie van de rekenregels (8.0). Deze nieuwe rekenregels zijn per 17 juni te raadplegen via hdn.nl/inkomensbepalingloondienst.

De oude tool op inkomensbepalingloondienst.nl ondersteunt uitsluitend nog de rekenregels tot en met versie 7.2. De nieuwe versie 8.0 is vrijwel gelijk aan versie 7.2, maar de doorgevoerde optimalisaties in de versie 8.0 kunnen in uitzonderlijke gevallen zorgen voor een ander toetsinkomen.

Hoe ga je om met lopende aanvragen?

Alle IBL-berekeningen verlopen vanaf livegang 17 juni via de nieuwe IBL-rekentool. Ook herberekeningen van lopende aanvragen. Dus ook al is een aanvraag ingediend met behulp van de oude tool, de geldverstrekker voert herberekeningen uit met de nieuwe IBL-rekentool zodra deze live staat.

In het bijzondere geval dat er een ander toetsinkomen in de nieuwe tool wordt vastgesteld, kan alsnog de oude tool worden gebruikt om de aanvraag af te handelen. Let op, dit is alleen mogelijk als het UWV verzekeringsbericht op het moment van toetsing nog geldig is (3 maanden gerekend vanaf downloaddatum UWV verzekeringsbericht).

Meer informatie

Op hdn.nl vind je vanaf vandaag, 3 juni, meer informatie inclusief uitgebreide Q&A's.


* In de Regiegroep IBL zitten vertegenwoordigers van (in alfabetische volgorde): ABN AMRO, Aegon, De Hypothekers Associatie, ING, NHG, en Rabobank. HDN ondersteunt de aanbieders in dit project.