Nieuws voor adviseurs

Klantonderzoek bestaande klanten

1 maart 2020

Het is belangrijk dat we onze klanten goed in beeld hebben om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Daarom toetsen we nieuwe en bestaande klanten op integriteit. Soms vraagt dit om extra onderzoek of informatie. Het kan dus zijn dat we hierover contact met je klant opnemen als we vragen hebben. Dat geldt voor nieuwe klanten maar ook als iemand al langere tijd klant is.

Als adviseur ben je met name bij de acceptatie van nieuwe klanten een belangrijke schakel in het zoeken naar integriteitsrisico's en het controleren van klantgegevens. Het is belangrijk dat we onze klanten kennen. Daarom vragen we bijvoorbeeld om het klantbeeldformulier met de klant door te nemen en hem goed en volledig door de klant in te laten vullen en ondertekenen.

Toetsing bestaande klanten

Alle klanten die voor maart 2020 al klant waren bij Moneyou toetsen we ook op integriteitsonderdelen. Soms vraagt dit om extra onderzoek of informatie. In dat geval kan onze Know Your Customer (KYC) Desk contact met je klant opnemen om meer informatie te vragen. Om verschillende redenen gebeurt dat rechtstreeks, en niet via jou als adviseur.

Wat ga jij hiervan merken?

Het kan zijn dat klanten je benaderen met vragen over dit onderwerp. Vertel dan dat het om een standaard onderzoek gaat dat we doen om financiële criminaliteit te voorkomen. Voor inhoudelijke vragen kan de klant terecht bij de KYC Desk. De contactgegevens staan in de brief die de klant ontvangen heeft.

Bijdragen aan een veilige maatschappij

Als financiële dienstverleners hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om financiële criminaliteit te voorkomen. Dit is een belangrijke maatschappelijke taak en wordt vanuit wetgeving ook van ons verwacht. Vanuit het Know Your Customer-principe (KYC) onderzoeken we de identiteit en persoonsgegevens van onze klanten en controleren we transacties.

Vragen?

Neem dan contact met ons op.