Nieuws voor adviseurs

Kredietnieuws

01-07-2024

Consumptief aflossingsvrij financieren per 15 juli 2024 niet meer mogelijk

Met ingang van 15 juli verandert het kredietbeleid voor leningdelen met een consumptief bestedingsdoel. We vinden het belangrijk dat een lening voor een consumptieve besteding is afgelost aan het einde van de economische levensduur hiervan. Hieronder lees je de belangrijkste aanpassingen.

Nieuwe leningdelen met een consumptief bestedingsdoel

  • Aflossingsvrij is niet langer toegestaan. Een klant kan een leningdeel met een consumptief bestedingsdoel nog wel annuïtair afsluiten
  • Dit geldt ook voor klanten die bestaande leningdelen met een consumptief bestedingsdoel van buiten de bank naar ons willen oversluiten

Geldt dit voor alle leningen?

Dit geldt voor nieuwe leningen met een consumptief bestedingsdoel, verhogingen en oversluitingen.

Bestaande leningdelen met een consumptief bestedingsdoel

  • Bestaande klanten met een aflossingsvrij leningdeel dat consumptief is besteed, mogen dit ongewijzigd laten doorlopen
  • Leningdelen met een consumptief bestedingsdoel omzetten van annuïtair naar aflossingsvrij is niet meer mogelijk

Mag ik een consumptief leningdeel verlengen?

Nee, een consumptief leningdeel kan per 15 juli 2024 niet langer verlengd worden. Dit geldt voor elke hypotheekvorm. Een bestaand consumptief leningdeel kan je nog wel tussentijds of aan einde looptijd herfinancieren als aan alle toetsingen wordt voldaan. Dit kan ook aflossingsvrij (tot maximaal 50% van het onderpand) als het te herfinancieren leningdeel al aflossingsvrij was.

Wat verstaan we onder een consumptief leningdeel?

Een leningdeel met een consumptief bestedingsdoel is/wordt NIET gebruikt voor de aankoop, verbetering, uitbreiding of financiering van:

  • De fiscaal eigen woning
  • Daarbij behorende grond
  • Daarbij behorende rechten
  • Daarbij behorende opstallen

Voorbeelden zijn de aanschaf van een auto, aankoop van een vakantiewoning of creëren van extra financiële ruimte.


Zijn alle box 3-leningen consumptief?

Nee, alle leningdelen met een consumptief bestedingsdoel zijn box 3, maar niet alle box 3-leningdelen zijn ook consumptief. Denk bijvoorbeeld aan een leningdeel waarvan het recht op hypotheekrenteaftrek is verlopen. Of een leningdeel dat nooit aftrekbaar geweest is omdat niet de gehele eigenwoningreserve is ingebracht.


Hoe bepaal ik de looptijd van een consumptief leningdeel?

Het is verstandig om hierbij aan te sluiten bij de looptijd van het product waarvoor het leningdeel wordt gebruikt. Dit voorkomt dat de looptijd van een lening langer is dan de economische levensduur van een product. In de Kredietgids lees je hiervoor de richtlijnen.

Hoe gaan we om met de pijplijn?

Voor nieuwe aanvragen vanaf 15 juli 2024 gelden deze nieuwe regels. Heb je vóór 15 juli een aanvraag gedaan die ook voor die datum door ons is ontvangen? Dan gelden de oude regels.