Nieuws voor adviseurs

Kredietnieuws 16 mei

16-05-2024

Leen-schenk-constructie Moneyou Hypotheek

Starters hebben steeds meer eigen geld nodig voor de aankoop van een woning. Het afschaffen van de jubelton verhoogt de vraag naar eigen vermogen. Starters lenen op dit moment ongeveer 10% van de benodigde financiering via familie of vrienden. Moneyou wil de vraag naar dit extra stukje financiering ondersteunen. Daarom nemen wij de leen-schenk-constructie per 16 mei 2024 op in ons Woonbeleid.

 

Je leest alle details in ons Woonbeleid, dit zijn de belangrijkste onderdelen:

De financiële verplichting is:

  • de maandelijkse financiële verplichting; of
  • als er sprake is van een leen-schenk-constructie, de maandelijkse financiële verplichting na aftrek van het maandelijks te schenken bedrag volgens de voorwaarden van de constructie.

 

De financiële verplichting hoeft niet te worden meegenomen als:
  • de maandelijkse financiële verplichting van de lening volledig wordt geschonken; en
  • er is voldaan aan de voorwaarden van de leen-schenk-constructie.

De voorwaarden van de leen-schenk-constructie vind je in het Woonbeleid.Verschillende beleidsregels zijn aangepast of vervallen

Vanuit beheer en om aan de actualiteit te blijven voldoen, bekijken we regelmatig onze beleidsregels. Deze keer is de module Financiële Verplichtingen bekeken.
Per 16 mei:

  • houden we ook rekening met de retributie van recht van opstal; en
  • maken we geen onderscheid meer in benadering tussen box 1 en box 3 kredieten / leningen; en
  • beschrijven we hoe rekening te houden met financiële verplichtingen van hypothecaire en niet-hypothecaire financieringen;

In het Woonbeleid zie je welke regels allemaal aangepast of vervallen zijn én wat er gewijzigd is.