Nieuws voor adviseurs

Kredietnieuws

28-06-2024

Per 1 juli 2024 zijn er beleidswijzigingen voor Expats. Hier lees je op hoofdlijnen welke dat zijn. Alle details lees je vanaf 1 juli in ons Woonbeleid.


Verblijfsvergunning bepaalde tijd met niet-tijdelijk verblijfsdoel

Als er sprake is van een aanvrager met een verblijfsvergunning met bepaalde tijd zijn er aanvullende regels van toepassing. Zo is er geen verstrekking toegestaan, als de aanvrager met het hoogste toetsinkomen een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met tijdelijk verblijfsdoel heeft.

Als de aanvrager met het hoogste toetsinkomen een verblijfsvergunning bepaalde tijd heeft met een niet-tijdelijk verblijfsdoel, is het vanaf 1 juli 2024 toegestaan om dit mee te nemen in het toetsinkomen.

De actuele lijst met niet-tijdelijke verblijfsdoelen vind je op de site van de IND.


Kennisgevingsbrief IND

Expats vragen regelmatig een (aanvullende) hypothecaire financiering, terwijl de geldigheid van de Verblijfsvergunning is verlopen en het verlengingsproces nog loopt bij de IND. Meestal is er al wel een beslissing van het IND in de vorm van een kennisgevingsbrief. Hierin staat welk type verblijfsdocument opnieuw wordt verstrekt.

Om te voorkomen dat een verlopen verblijfsdocument in alle gevallen zorgt voor een afgewezen hypotheekaanvraag, komt er per 1 juli 2024 een uitzonderingssituatie in ons Woonbeleid. Deze uitzondering kan alleen als de hypothecaire lening via de notaris gaat.

De controle van de nieuwe verblijfsvergunning komt in deze uitzonderingssituatie te liggen bij de notaris. Die zorgt er voor dat een kopie van de definitieve verblijfsvergunning bij Moneyou komt.

 

Het Woonbeleid is per 1 juli aangevuld met:

1.19. Aanvrager: Ingezetene

  1. Toevoeging verblijfsvergunning bepaalde tijd niet-tijdelijk verblijfsdoel.
  2. Toevoeging kennisgevingsbrief waaruit blijkt dat er een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd niet-tijdelijk verblijfsdoel wordt verstrekt.

1.2 Aanvrager: identificeren en verifiëren van identiteit en nationaliteit
Toevoeging uitzondering: Op de offertedatum mag de geldige verblijfsvergunning ontbreken, als er een definitieve kennisgevingsbrief verlopen verblijfsvergunning en geldig identiteitsbewijs/paspoort aanwezig is. Er kan geen notariële eigendomsoverdracht plaatsvinden zonder de geldige (nieuwe) verblijfsvergunning, zoals omschreven in de kennisgevingsbrief.


Overige inkomensbestanddelen: allowances & toeslagen

Beleidsregel 3.24 (Inkomen uit arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd) wordt per 1 juli aangepast. Allowances en andere toeslagen worden voor 100% worden meegenomen als ze vast, bestendig, vrij besteedbaar en onvoorwaardelijk zijn.