Nieuws voor adviseurs

Kredietnieuws

30-08-2022

Vanaf 1 september veranderen er 2 beleidsregels. In dit bericht lees je in grote lijnen wat er verandert. En in de Kredietgids zelf lees je alle details.

Inkomen uit oproepovereenkomst en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het beleid verandert voor het inkomen uit oproepovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder intentieverklaring voor bepaalde- of onbepaalde tijd, of met intentieverklaring voor bepaalde tijd. De afslag van 10% van het toetsinkomen bij niet-NHG aanvragen vervalt. We gaan bij alle aanvragen uit van 100% van het laagste van:

  • het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren, of
  • het inkomen van het laatste kalenderjaar, of
  • het huidige inkomen op de werkgeversverklaring

En we noemen de term ‘tijdelijk dienstverband’ nu ‘arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd’. Hiermee sluiten we aan bij de wettelijke term voor deze dienstverbanden.

Hoe gaan we om met de pijplijn?

De datum van de offerte is leidend.

Coronaformulier voor ondernemers vervalt vanaf 1 september bij niet-NHG aanvragen

Het coronaformulier voor ondernemers vervalt bij aanvragen zonder NHG.