Nieuws voor adviseurs

Kredietnieuws

30 juni 2022

Vanaf 1 juli is er duidelijker beleid op minimale toetsing loan-to-income (LTI) en loan-to-value (LTV) bij bepaalde wijzigingen.

Minimale toetsing LTI en LTV bij wijzigingen per 1 juli 2022

Bij het wijzigen van het onderpand toetsen we op:
- LTI en LTV als de wijziging van het onderpand leidt tot een andere inkomenssituatie en/of een rente-opslag
- LTV als de wijziging van het onderpand niet leidt tot een andere inkomenssituatie en ook niet leidt tot een rente-opslag

Deze wijzigingen gelden voor niet-NHG aanvragen. De datum waarop je aanvraag binnen is bij ons, is leidend voor het toetsen op het beleid tot of vanaf 1 juli.

 

Toevoegen van een nieuwe schuldenaar 

-Dit doen we vanuit zorgplicht. De nieuwe schuldenaar gaat een nieuwe lening aan en moet weten wat hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek betekent.
- Voor de nieuwe schuldenaar moeten we ook de identiteit en nationaliteit vaststellen.
Deze wijzigingen gelden voor NHG en niet NHG- aanvragen. De datum van de offerte (bindende overeenkomst) is leidend voor het toetsen op het beleid tot of vanaf 1 juli. 

 

Tijdelijke verhuur bij tijdelijke uitzending

We toetsen op marktwaarde (LTV) en meerdere soorten waardebepalingen staan we toe. Om ervoor te zorgen dat bij een (gedwongen) verkoop de kans op restschuld minimaal is, toetsen we op LTV. We stellen de marktwaarde en LTV vast volgens de gegevens in deze tabel:

 

 Type waardebepaling 

Type onderpand  LTV         

Taxatierapport

Standaard of niet-standaard onderpand

100%

Desktoptaxatie

Standaard onderpand

90%

Calcasa waarderingsrapport

Standaard onderpand

90%

WOZ-waarde

Standaard onderpand

85%