Nieuws voor adviseurs

Kredietnieuws

08-12-2022

NHG: kostengrenzen en borgtochtprovisie

NHG past de kostengrenzen per 1 januari 2023 aan.

Kostengrenzen
  • Nieuwbouw- en bestaande woningen zonder energiebesparende voorzieningen € 405.000 (was € 355.000).
  • Nieuwbouw- en bestaande woningen met energiebesparende voorzieningen € 429.300 (was € 376.300)

De borgtochtprovisie blijft 0,6%.

NHG: werkgeversverklaring

NHG heeft een nieuw model werkgeversklaring 2023, waarin niet meer om het geslacht wordt gevraagd.
  • Het model 2023 wordt verplicht bij een offerte (bindende overeenkomst) vanaf 1 januari 2023.
  • Het model 2022 mag gebruikt worden voor aanvragen waarbij de offerte vóór 1 januari 2023 is uitgebracht.

Dit geldt voor aanvragen mét en zónder NHG.

NHG: ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

In de huidige woningmarkt kan het lastig zijn om (snel) een nieuwe woning te vinden. NHG heeft daarom de eis laten vervallen dat, voordat er ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid verleend wordt, de vertrekkende partner de woning duurzaam moet hebben verlaten. De vertrekkende partner moet wel een ontruimingsverklaring ondertekenen.

Voor niet-NHG aanvragen blijft het huidige Woonbeleid van toepassing.

Toetsen met normen van 2023

Wil je tussen nu en 1 januari een aanvraag toetsen op de normen van 2023? Zet dan in het vrije invulveld van je aanvraag ‘renteaanbod toetsen met de normen 2023’. Alleen dan toetsen we op de nieuwe normen. De offerte wordt pas in 2023 uitgebracht.

Goed om te weten
Heb je een renteaanbod ontvangen voor je klanten met een rentevastperiode korter dan 10 jaar en verandert daarna de AFM-toetsrente? Houd er dan rekening mee dat dit invloed kan hebben op de offerte, omdat die dan op de nieuwe normen wordt getoetst.

Financieringslasttabellen

De financieringslasttabellen worden per 1 januari 2023 volgens het advies van Nibud aangepast. Zowel NHG als de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet neemt deze nieuwe tabellen over.

De nieuwe financieringslasttabellen gelden voor hypotheken mét en zónder NHG.

TRHK: DUO-wegingsfactor

Het rentepercentage voor een DUO studieschuld van het oude leenstelsel wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 0% naar 1,78%. Hierdoor stijgt de wegingsfactor van het oude leenstelsel van 0,65% naar 0,75%. De wegingsfactor voor het huidige leenstelsel blijft 0,35%. Dit geldt voor aanvragen mét en zónder NHG.