Nieuws voor adviseurs

Klanten krijgen brief met stand van hun beleggingen

10-07-2024

Op donderdag 11 juli krijgen Moneyou-klanten met een beleggingsrekening bij IQ-EQ Nederland een brief met de stand van hun beleggingen. Daarnaast schetsen we 3 toekomstscenario’s waarmee klanten een beter beeld krijgen van wat hun beleggingen mogelijk waard zijn op de einddatum.

We vinden het belangrijk dat klanten zich bewust zijn van een mogelijke restschuld aan het einde van de looptijd van hun beleggingshypotheek. In de brief geven we hen informatie over:

  • De waarde van hun beleggingen op 31 december 2023.
  • Het bedrag dat ze nodig hebben op de einddatum van hun hypotheek.
  • De verwachte ontwikkeling van de waarde van hun beleggingen bij 3 scenario’s: een slechte, gemiddelde en goede ontwikkeling van de financiële markten.

Klanten adviseren die meer zekerheid willen

Klanten die naar aanleiding van de brief voor meer zekerheid gaan, kan je bijvoorbeeld adviseren om te kiezen voor een annuïtaire hypotheekvorm, waarbij ze maandelijks aflossen. Een eenmalige of periodieke aflossing is ook mogelijk.

Hoe zijn de berekeningen tot stand gekomen?

Voor de berekeningen hebben we gebruikgemaakt van software (OPAL) die is ontwikkeld door Ortec Finance. In deze software zijn onder andere langetermijnverwachtingen verwerkt voor de financiële markten en economische vooruitzichten.

Goed om te weten

Alleen klanten met een beleggingsrekening bij IQ-EQ Nederland krijgen deze brief. Klanten met beleggingsrekeningen bij andere maatschappijen, zoals NNEK, BLG of a.s.r., kunnen voor meer informatie over de waarde van de beleggingen contact opnemen met deze vermogensbeheerders.