Nieuws voor adviseurs

Nieuwe verbeterde voorwaarden per 1 juni 2023

30-05-2023

Per 1 juni gelden nieuwe voorwaarden voor de Moneyou Hypotheek. We hebben vooral teksten verbeterd, maar ook overbodige begrippen verwijderd, bedragen geactualiseerd en we leggen dingen duidelijker en begrijpelijker uit. De belangrijkste aanpassingen staan voor je op een rij. 

Verbeteringen in de voorwaarden 

  • In hoofdstuk 1 is het hypotheekrecht (artikel 1.3) duidelijker omschreven en we leggen uit wanneer sprake is van een nieuwe lening (nieuw artikel 1.9 toegevoegd).
  • We maken duidelijker onderscheid tussen de ingangsdatum van een leningdeel en die van de hypotheek (hoofdstuk 4).
  • Bij het beschrijven van de risico’s van variabele rente wijzen we de klant erop dat het volgen van de renteontwikkelingen belangrijk is (artikel 5.6).
  • We maken helder dat de vaste rente ook tijdens de rentevastperiode kan veranderen als de hypotheekvorm verandert (artikel 5.7).
  • In hoofdstuk 6 (artikelen 6.1, 6.2, 6.3 zijn aangepast) leggen we uit dat de klant bij het wijzigen van de variabele rente vooraf geïnformeerd wordt en welke veranderingen effect hebben op de vaste rente van de lening.
  • We hebben artikel 7.4 toegevoegd. Hierin leggen we uit in welke gevallen er mogelijk wel of geen vergoeding in rekening kan worden gebracht, bij veranderingen aan het einde van de rentevastperiode.
  • We leggen in meer begrijpelijke taal uit in welke gevallen een vergoeding in rekening kan worden gebracht bij veranderingen tijdens de rentevastperiode (artikel 9.2).
  • In hoofdstuk 11 (artikelen 11.1 en 11.6 zijn aangepast) is de omschrijving van een overbruggingslening verduidelijkt en leggen we uit wat de mogelijkheden zijn als de klant zijn overbruggingslening niet op tijd kan terugbetalen.
  • Ter verduidelijking van de verhuisregeling hebben we hoofdstuk 15 grotendeels herschreven. Veel vragen van klanten en adviseurs zijn hierin beantwoord.
  • We hebben artikel 17.4 toegevoegd. Hierin staan de gevolgen als de klant niet meer aan de afspraken voldoet die hij met ons heeft gemaakt over zijn verzekering, bankspaarrekening of beleggingsrekening.
 

Wat betekent dit voor jou en je klant?
De nieuwe voorwaarden  gelden als je vanaf 1 juni 2023 een renteaanbod voor je klant aanvraagt.