Nieuws voor adviseurs

Prinsjesdag 2022: de belangrijkste woonplannen

21 september 2022

Op Prinsjesdag zijn er geen grote veranderingen aangekondigd voor huizenbezitters. De ‘jubelton’ wordt afgebouwd. Ook zijn er maatregelen aangekondigd om de koopkracht te herstellen. En het kabinet maakt de komende 10 jaar geld vrij om de woningbouw te stimuleren.

Schenkingsvrijstelling eigen woning flink omlaag in 2023
Klanten kunnen in 2022 nog gebruikmaken van de huidige schenkingsvrijstelling (beter bekend als de ‘jubelton’). Maar in 2023 gaat de vrijstelling eigen woning flink omlaag. Dit is de aanloop naar 2024, wanneer deze helemaal wordt afgeschaft. Vanaf 1 januari 2023 wordt de maximale eenmalige vrijstelling voor kinderen € 28.947 in 2023. Terwijl de huidige maximale vrijstelling nog € 106.671 is.


Koopkrachtmaatregelen in 2023
Het kabinet kondigt daarnaast verschillende maatregelen aan om de koopkracht te herstellen. Met de maatregelen, die vooral gericht zijn op de lage en middeninkomens, hoopt het kabinet de hoge energieprijzen en de gestegen prijzen te compenseren. “De gevolgen zijn met name groot voor huishoudens met een lager (midden)inkomen, voor wie de woonlasten een relatief groot aandeel van hun uitgaven vormen,” staat te lezen in de Miljoenennota.

Klant met betalingsproblemen?

Ook jouw klanten voelen mogelijk de gevolgen van de gestegen prijzen. Spreek jij een klant die moeite denkt te krijgen met het betalen van zijn maandbedrag? Vraag je klant dan ons zo snel mogelijk te bellen. Dan kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

Meer betaalbare woningen
Er is veel vraag naar betaalbare woningen, maar de bouw daarvan loopt achter. Het kabinet maakt daarom vanaf 2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij voor de Woningbouwimpuls. Dit extra geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen. In 2022 ging hier al € 250 miljoen naartoe. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar.


Duurzame huisvesting
Voor alle huishoudens, bedrijven en instellingen wil het kabinet een duurzame woning of een duurzaam gebouw binnen bereik brengen. Het kabinet maakt in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen vrij voor een meerjarig programma om woningen beter te isoleren (Nationaal Isolatieprogramma). Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de nieuwe standaard.


Voorstel voor verhoging tarief overdrachtsbelasting
Starters en doorstromers moeten een betere positie krijgen op de woningmarkt, aldus het kabinet. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen (bijvoorbeeld beleggers) gaat daarom omhoog van 8% naar 10,4%. De startersvrijstelling blijft gelden. Net als het verlaagde tarief van 2%, dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen.


Wil je de samenvatting van de miljoenennota lezen?