Nieuws voor adviseurs

Kredietnieuws

9 januari 2023

Verlaging confidence level Desktop Taxatie

Vanaf vandaag 9 januari 2023 verruimen we het beleid voor Desktop Taxaties voor aanvragen mét en zónder NHG. Het confidence level is de kwalificatie die Calcasa in een Desktop Taxatie geeft voor de betrouwbaarheid van de vastgestelde waarde.

Bij verhogingen en wijzigingen verlagen we het minimaal vereiste confidence level van 6 naar 5. Hierdoor kunnen meer klanten gebruikmaken van een Desktop Taxatie in plaats van een volledig taxatierapport. Een Desktop taxatie vraag je aan via moneyou.nl/informatie/desktop-taxatie.

- Ligt het confidence level tussen de 5 en 6 dan is de maximale verstrekking 85% LtMV
- Is het confidence level 6 of hoger, dan blijft de maximale verstrekking 90%

LtMV Calcasa Only rapport

De verlaging naar confidence level 5 en verstrekking tot 85% LtMV geldt ook voor wijzigingen waarvoor het Calcasa Only rapport is toegestaan. Deze vraag je aan via moneyou.nl/informatie/calcasa-only.

Hoe gaan we om met de pijplijn?

De datum van de offerte is leidend.

Kosten Desktop Taxatie gaan omhoog

Op 10 januari verhoogt Calcasa de prijs van een Desktop Taxatie van € 85 naar € 95.

Bouwdepot

Vanaf 9 januari kunnen klanten die gaan verbouwen een bouwdepot aanhouden als deze niet verplicht is (vrijwillig bouwdepot). Dit geldt voor aanvragen mét en zónder NHG.

Wanneer een bouwdepot wel of niet verplicht is lees je in het Woonbeleid.

Hoe gaan we om met de pijplijn?

De datum van de offerte is leidend.