Nieuws voor adviseurs

Sneller proces door slim gebruik van brondata

16-02-2023

Leuk nieuws! Vanaf vandaag kan jij de brondata die je gebruikt in je adviespakket óók inzetten voor de acceptatie van een hypotheekaanvraag. Zo doorloopt je klant het aanvraagproces nog makkelijker en hoeven er minder documenten te worden aangeleverd voor de aanvraag. Een belangrijke stap richting volledig digitale hypotheekverstrekking. Dat noemen we Slim bezig met Moneyou!

Minder documenten, minder moeite

Door de gegevens direct op te halen uit betrouwbare (overheids)bronnen, hoeft je klant documenten als een identiteitsbewijs en werkgeversverklaring vaak niet meer aan te leveren. Wil je klant van deze mogelijkheid gebruikmaken? Dan moet hij een applicatie (Ockto of iWize) toestemming geven om de gegevens direct op te halen uit bronnen als UWV en MijnOverheid en deze vervolgens te delen met jou en Moneyou. Dit bespaart jou en je klant veel tijd. Jij kan de data gebruiken voor je advies. En bij het indienen van de aanvraag hoef je minder documenten te uploaden. Tijdens de aanvraag zien wij direct dat er brondata beschikbaar zijn en halen die op. Deze documenten komen dan dus niet meer op de lijst met aan te leveren documenten.

Mooie stap in versnellen gebruik brondata

Moneyou heeft, samen met 40 ketenpartijen uit de hypotheekmarkt, meegewerkt aan de nieuwe HDN-standaard die het gebruik van brondata in de hypotheekketen bevordert. Met deze standaard maken alle partijen gebruik van dezelfde bron(data) en wordt er ‘achter de schermen’ veel geregeld. Het gebruik van bronnen zorgt voor een transparante werkwijze op basis van de laatste gegevens.

Delen van brondata in stappen

Vanaf vandaag is het mogelijk om de brondata die je gebruikt in je adviespakket óók te gebruiken voor de hypotheekaanvraag. We vereenvoudigen eerst het proces voor bestaande klanten. Bij bijvoorbeeld een verhoging ontvangen we, met de mede door ons ontwikkelde HDN-standaard CA/CX, het UWV Verzekeringsbericht én de gegevens uit de BRP (Basis Registratie Personen). Deze documenten zie je in dat geval ook niet meer terug in de lijst met aan te leveren documenten. Naar verwachting zetten we eind maart deze functionaliteit voor het UWV Verzekeringsbericht ook aan voor alle nieuwe klanten. De volgende stap wordt het ophalen van het pensioenoverzicht en de inschrijving van een echtscheiding.

Meer informatie

Lees de veelgestelde vragen over gebruik van brondata via jouw eigen adviespakket met Ockto en iWize.
Je klant vindt meer informatie over brondata op moneyou.nl/brondata.