Nieuws voor adviseurs

De Moneyou verhuisregeling

17-10-2022

Gaat je klant verhuizen? Kijk samen of het voordelig is om de rente mee te nemen naar het nieuwe huis. Check of je klant voldoet aan de voorwaarden van de Moneyou verhuisregeling.

Wat is de verhuisregeling?

Met de verhuisregeling neemt de klant de basis van de vaste rente van de oude hypotheek mee naar de nieuwe hypotheek. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Wanneer kan je klant gebruikmaken van de verhuisregeling?

Dat kan in deze 2 situaties:

 • Je klant koopt eerst een nieuwe woning en verkoopt daarna de oude woning
 • Je klant verkoopt eerst de oude woning en koopt daarna een nieuwe woning

Koopt je klant eerst een nieuw huis? Geef dan bij de aanvraag voor de nieuwe hypotheek aan dat je klant gebruik wil maken van de verhuisregeling.

Verkoopt je klant eerst zijn oude huis? Zorg er dan voor dat je een renteaanbod voor de nieuwe hypotheek hebt, binnen 3 maanden nadat de oude hypotheek is afgelost. Geef bij de aanvraag aan dat je klant gebruik wil maken van de verhuisregeling.

Kan je klant de rente meeverhuizen?

De vaste rente kan meeverhuizen: ­

 • voor maximaal de nog openstaande schuld­
 • voor de resterende rentevastperiode­
 • als het renteaanbod is uitgebracht binnen 3 maanden na het aflossen van de oude hypotheek
  Let op:
 • Voor alle leningdelen van de nieuwe hypotheek gelden de nieuwe voorwaarden van Moneyou.
 • Heeft de klant een annuïtair leningdeel? Dan brengen we de aflossing die de klant hiervoor aan het eind van de maand doet (incasso is maandelijks achteraf) in mindering op het mee te verhuizen bedrag.

De vaste rente kan niet meeverhuizen als:

 • het een overbruggingslening of Tijdelijke Betaalstop Hypotheek is­
 • het een leningdeel met variabele rente is­

Je klant kan op moneyou.nl meer lezen over onze verhuisregeling.

In de veelgestelde vragen lees je meer over samengaan en uit elkaar gaan.

Basisrente als uitgangspunt

De rente die de klant meeneemt, is de rente van het oude leningdeel zonder kortingen en opslagen. Dit noemen we de basisrente (of de basis van de vaste rente). 

Verandert je klant de hypotheekvorm?

Dan is de basisrente van de nieuwe hypotheekvorm (annuïteiten of aflossingsvrij), de basisrente die gold voor deze hypotheekvorm (annuïteiten of aflossingsvrij) op het moment van afsluiten van het mee te nemen leningdeel.

Een voorbeeld

Je klant wil de rente van een leningdeel Bankspaarhypotheek (afgesloten op 1 juli 2010) meenemen en de hypotheekvorm veranderen in een Annuïteitenhypotheek. De basisrente voor het nieuwe leningdeel Annuïteitenhypotheek is de basisrente die gold voor een Annuïteitenhypotheek op 1 juli 2010.

Goed om te weten

 • Bij de aanvraag van het renteaanbod kijken we naar de verhouding tussen de hoogte van de nieuwe hypotheek en de waarde van de nieuwe woning. De nieuwe hypotheek valt dan in de op dat moment geldende risicoklasse en de risico-opslag die daarbij hoort.­
 • Je klant kan gebruikmaken van de duurzaamheidskorting die geldt op het moment van aanvragen van het renteaanbod en als je klant aan de dan geldende voorwaarden voldoet.­
 • Een rentemiddelingsopslag gaat mee naar de nieuwe hypotheek.­
 • De nieuwe hypotheek moet voldoen aan ons actuele Kredietbeleid.

Deze 2 documenten hoeft je klant niet meer aan te leveren

Jullie gaven ons terecht feedback op 2 documenten die je klant moest aanleveren bij een aanvraag van het meenemen van de rente. Deze gegevens zijn al bij ons bekend en daarom vragen we ze niet meer op.

 • een recente opgave van de schuldrest van de huidige hypotheek­
 • een recente opgave van de huidige maandlast

Blijf meedenken en jullie ideeën met Willemijn en Edwin delen.

Meer informatie
Bekijk ons overzicht met veelgestelde vragen. Daar staat ook een aandachtspunt in voor het aanvraagproces.