HOMY

Dit is de Moneyou Hypotheek

Bij Moneyou kies je voor eenvoud en een scherpe rente. Check alle kenmerken.

 • Annuïtair of aflossingsvrij - of een combinatie
 • Tot 106% van de woningwaarde bij energiebesparende voorzieningen
 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mogelijk

Alles over de Moneyou Hypotheek

Kenmerken en voorwaarden
Hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek en Aflossingsvrije hypotheek
Looptijd Maximaal 30 jaar
Overbruggingslening Mogelijk met overbrugging variabele rente
Rentevastperioden Variabel, 1, 5, 10, 15, 20 en 30 jaar
Maximaal hypotheekbedrag € 1.000.000 (exclusief overbrugging)
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Mogelijk
Starterslening via de gemeente

Niet mogelijk

Koop- en financieringsconstructies Niet mogelijk
Extra aflossen / vervroegd aflossen 10% per kalenderjaar zonder vergoeding
Bouwdepot Mogelijk
Duurzaamheidskorting Mogelijk bij een woning met minimaal een definitief energielabel A
Acceptatietermijn renteaanbod 2 weken
Geldigheidsduur renteaanbod 3 maanden (90 dagen) vanaf de datum van uitbrengen van het eerste renteaanbod
Verlenging geldigheid renteaanbod Ja, automatisch en gratis met 90 dagen (annuleer je tijdens deze verlenging, dan betaal je annuleringskosten)
Rente bij passeren De in je offerte aangeboden rente
Recht van hypotheek Alleen eerste recht van hypotheek. Het tweede, of hogere, recht kan alleen als Moneyou ook de voorliggende hypotheekrechten heeft.
Wat financiert Moneyou?
Moneyou verstrekt hypotheken voor eigen bewoning (zelfbewoning)
Hoe wordt het inkomen berekend?
Dienstverband en inkomen

Is jouw inkomen nodig voor de hypotheek? Dan moet je een ingezetene in Nederland zijn en heb je een van deze verblijfsstatussen: ­

 • De Nederlandse nationaliteit; of
 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), of Zwitserland ­
 • Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • Een geprivilegieerdendocument
 • De Britse nationaliteit (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) met een verblijfsvergunning

Bereik je binnen nu en 10 jaar je AOW-leeftijd? Dan gaan we voor het berekenen van je hypotheek ook uit van je pensioeninkomen.

Vast inkomen

Dit behandelen wij als vast inkomen:

 • Vast arbeidscontract, je proeftijd is verstreken
 • Tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring voor onbepaalde tijd, je proeftijd is verstreken
 • AOW-uitkering (algemene ouderdomswet)
 • IVA-uitkering (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)
 • Wajong-uitkering
 • Anw-uitkering (algemene nabestaandenwet)
 • WAO-uitkering bij 80% tot 100% arbeidsongeschikt (wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • Pensioenuitkering
 • Regeling voor vervroegd pensioen (prepensioen)
 • Lijfrente-uitkering (als de uitkering levenslang is of minimaal loopt tot de einddatum van de hypotheek)

Berekening inkomen bij: 

 

 • vast arbeidscontract, je proeftijd is verstreken
 • een tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring voor onbepaalde tijd waarvan de proeftijd verstreken is

We nemen in de hypotheekberekening je totale bruto jaarsalaris mee, dat kan bestaan uit:

 • Je brutojaarsalaris
 • Je vakantietoeslag of de waarde van je vakantiebonnen of je tijdspaarfonds
 • Je vaste onvoorwaardelijke toeslagen zoals in je arbeidsovereenkomst staat
 • Je 13e en 14e maand zoals in je arbeidsovereenkomst staat
 • Je eindejaarsuitkering zoals in je arbeidsovereenkomst staat
 • Je vrij besteedbare Employee Benefit jaarbudget of flex-jaarbudget
 • Je provisie-inkomsten van de laatste 12 maanden
 • Je onregelmatigheidstoeslag van de laatste 12 maanden
 • Je overwerkvergoeding van de laatste 12 maanden
 • Je berekende vaste inkomen uit bedrijfsresultaat afhankelijke inkomenscomponenten (zoals bonusuitkeringen, tantièmes of winstuitkeringen)
Tijdelijke dienstverbanden
en flexwerkers

Van deze dienstverbanden nemen we het inkomen mee in de hypotheekberekening: 

 • Dienstverband als flexwerker
 • Tijdelijk arbeidscontract zonder intentieverklaring
 • Tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring voor bepaalde tijd
 Inkomen uit een: 
 • oproepovereenkomst ­ ­
 • ­arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder intentieverklaring­ ­
 • ­arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met intentieverklaring voor bepaalde tijd
 

Het toetsinkomen bij een arbeidsverleden van 2 jaar of langer is het laagste van een van deze 3:

 • Het gemiddelde bruto bedrag over de afgelopen 3 kalenderjaren, of
 • Het bruto jaarinkomen in het laatste kalenderjaar, of
 • Het huidige inkomen op de werkgeversverklaring
Zelfstandigen
 • ­Zelfstandig ondernemers met een eenmanszaak, kunnen een hypotheek aanvragen bij Moneyou als zij minimaal 3 jaar zelfstandig zijn.­
 • Andere rechtsvormen, zoals bijvoorbeeld een BV of VOF, financieren wij niet.
Bureau Krediet Registratie (BKR)  Geen hypotheek mogelijk bij een negatieve BKR-codering. Ook niet als de codering hersteld is. Dit geldt voor NHG en niet-NHG aanvragen.

Waar moet de woning aan voldoen?
Gebruik van de woning Jij, als aanvrager, gebruikt de woning als hoofdverblijf.
Welk soort woning is mogelijk
 • ­ Bestaande woning, alleen volledig eigendom of gemeentelijke of particuliere erfpacht
 • ­ Nieuwbouwwoning, alleen door projectontwikkelaar, woningcorporatie, gemeente (niet particulier opdrachtgeverschap NPO)

Bij nieuwbouw is een afbouwgarantie verplicht

Bepaling marktwaarde van de woning
 • ­ Bestaande woning, de marktwaarde is de getaxeerde marktwaarde
 • ­ Nieuwbouwwoning, de marktwaarde is de optelsom van:
  - de koop-/aanneemsom
  - kosten van de grond
  - kosten van de bouw
  - kosten van meerwerk
  - bouwrente van vervallen termijnen
  - renteverlies tijdens de bouw
  - kosten aansluiting op nutsvoorzieningen

Het renteverlies tijdens de bouw is maximaal 4% van de koop‐/aanneemsom inclusief meerwerk.

Hoogte lening van de martkwaarde
 • ­ Bestaande woning, maximaal 100% van de marktwaarde. Bij energiebesparende maatregelen tot 106% van de marktwaarde
 • ­ Nieuwbouwwoning, maximaal 100% van de marktwaarde. Bij energiebesparende maatregelen tot 106%.
Minimale woningwaarde De minimale waarde (na verbouw) is € 90.000
Deze onderpanden financieren wij niet
 • Nieuwbouwwoning als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)
 • Beleggingspanden
 • Bedrijfspanden
 • Recreatiepanden
 • Combinatiepanden
 • Nieuwbouwwoningen die niet onder NPO vallen
 • Zelfbouw, zonder aannemer of met meerdere aannemers
 • Sloopwoningen
 • Woonboten/watervilla’s
 • Prefab/houtskeletwoningen die als bouwpakket worden geleverd
 • Coöperatief eigendom (lidmaatschapsrechten)
 • Woongroepen­
 • (Woon)boerderij met agrarische bestemming­
 • Geheel verhuurde panden­
 • Woonwagens
­

Samenwerken met Moneyou

Wil je de Moneyou Hypotheek in jouw advies meenemen, maar heb je nog geen aanstelling? Kijk wat de mogelijkheden zijn.