Nationale Hypotheek Garantie

Hypotheek met NHG

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een veilige manier om je woning en/of verbouwing te financieren. NHG is een borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

NHG voorwaarden

Je kan gebruikmaken van NHG als je een woning koopt van maximaal € 435.000. Wil je de woning verduurzamen met energiebesparende maatregelen? Dan is de NHG-grens € 461.100. In deze situaties kan je van NHG gebruikmaken:

  • Als je een hypotheek afsluit voor de aankoop van een woning, óf voor de verbetering van de kwaliteit en/of verduurzaming van je huidige woning.
  • Bij uitkoop van een ex-partner (bij echtscheiding).
  • Bij erfopvolging.
  • Bij afkoop erfpacht.

Kijk op de website van NHG voor meer informatie.

NHG voordelen

  • Je betaalt vaak een lagere hypotheekrente, waardoor je maandlasten lager zijn.
  • Als je door omstandigheden je hypotheek niet meer kan betalen, kan je in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit. Daarmee krijg je meer tijd om betalingsachterstanden weg te werken en kan je gedwongen verkoop van je woning voorkomen.
  • Kan je de hypotheek langere tijd niet meer betalen en moet je de woning verkopen, dan staat WEW garant voor een eventuele restschuld. Hiervoor kan de WEW een terugbetaalregeling met jou treffen. Als je buiten je schuld om je maandlasten niet meer kan dragen, kan de restschuld zelfs volledig worden kwijtgescholden.

Criteria voor de aankoop van je woning

Maximaal hypotheekbedrag

De kosten van de woning en bijkomende kosten, zoals verbouwingskosten, mogen niet hoger zijn dan € 435.000.

 

De woning is je hoofdverblijf

De woning die je wil financieren met NHG, is je hoofdverblijf. Nationale Hypotheek Garantie is niet mogelijk bij recreatiewoningen.


Voldoende toetsinkomen

Om te kunnen beoordelen of je de nieuwe woonlasten kan betalen, stelt Moneyou je toetsinkomen vast. Dit toetsinkomen bestaat in elk geval uit je bruto salaris, vakantietoeslag en, als je die hebt, de vaste 13e maand of andere vaste toeslagen. Ben je boven de 56, dan moet je ook het pensioeninkomen opgeven.

 


Aflossingsvrije deel

Je kan de aflossingsvrije Moneyou Hypotheek afsluiten tot een bedrag dat gelijk is aan 50% van de waarde van je woning. Het resterende deel van je hypotheek moet je terugbetalen tijdens de looptijd. Hiervoor biedt Moneyou een Annuïteitenhypotheek.

 

Verbouwen met NHG

Wat zijn de voordelen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Wil je een woning kopen van maximaal € 435.000? Dan is een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een veilige manier om je woning en/of verbouwing te financieren. Er gelden wel voorwaarden voor Nationale Hypotheek Garantie. En NHG kost ook geld. Wil je de woning verduurzamen met energiebesparende maatregelen? Dan is de NHG-grens € 461.100.

 

Lees meer over een Moneyou Hypotheek met NHG

Maximaal hypotheekbedrag

Het totaal van de bestaande hypotheek en het bedrag voor de kwaliteitsverbetering en de bijkomende kosten mag niet meer zijn dan € 435.000.

 

Kosten kwaliteitsverbetering

De kosten voor kwaliteitsverbetering moeten blijken uit een taxatierapport en/of een bouwkundig rapport.

 

Depotverplichting

Moneyou houdt het bedrag voor de verbouwing volledig in depot. Zodra (een deel) van de verbouwing klaar is, kan je dit bedrag declareren. Na goedkeuring van het declaratieformulier en de factuur betaalt Moneyou het bedrag uit.