Disclaimer

Moneyou Disclaimer
Voordat je de op deze site geboden informatie gaat bekijken en de daarop geboden informatie gaat gebruiken voor het doen van een aanvraag van financiële diensten, maakt Moneyou je attent op de volgende regels voor je bezoek aan onze website.

Informatie op deze site - geen advies
De op of via deze internetsite aangeboden informatie is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Een spaarrekening openen via deze site kan met inachtneming van de toepasselijke (product)voorwaarden.

Verwijzingen en links
Op deze site kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. De inhoud van dergelijke informatie wordt door Moneyou niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De inhoud van de sites van derden is de verantwoordelijkheid van de aanbieders van die sites.

Auteursrechten
Moneyou, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. Het is daarom niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moneyou de inhoud van de site over te nemen of te vermenigvuldigen.

Toepassingsgebied
Deze site is gericht op de Nederlandse markt. Op de site en alle overeenkomsten die via deze site worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.