Hypotheekvormen bij Moneyou

De manier waarop je je hypotheek terugbetaalt, noemen we de hypotheekvorm. Bij Moneyou kan je kiezen uit 2 hypotheekvormen: annuïteiten en aflossingsvrij. Je kan deze ook combineren. 

Annuïteiten Aflossingsvrij 
Tijdens de looptijd betaal je maandelijks Rente en aflossing Alleen rente
Terug te betalen aan het eind van de looptijd Niets, de hele hypotheek is tijdens de looptijd afgelost
Het hele hypotheekbedrag. Je betaalt dit met eigen geld of uit de verkoopopbrengst als je je huis verkoopt. Het risico bestaat dat er hierna nog een restschuld over is
Maandlast Bruto maandlast blijft gelijk, netto maandlast neemt geleidelijk toe
Blijft gelijk
Maximale lening t.o.v. de waarde van je woning
Maximaal 100%
Maximaal 50%

Meer informatie Meer informatie

Hypotheekvormen en hypotheekrenteaftrek

Bij de keuze voor een hypotheekvorm is het verstandig te onderzoeken of je in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. Bij een annuïteitenhypotheek kan dat, als je aan de voorwaarden voldoet. Bij een aflossingsvrije hypotheek heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek, tenzij je al eerder een aflossingsvrije hypotheek had en onder de oude regelingen valt.