Kapitaalverzekering of spaarrekening woning overdragen

Heb je aan je hypotheek bij Moneyou een kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning gekoppeld voor de aflossing van je hypotheek? En wil je het opgebouwde bedrag overdragen aan een andere verzekeringsmaatschappij of bank? Dat kan, als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor overdracht
Je kunt het opgebouwde bedrag alleen overdragen als:

  • je het overdraagt aan een financiële dienstverlener die deelneemt aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Wil je weten of de beoogde dienstverlener hiertoe behoort? Bekijk het overzicht van de deelnemers.
  • je je hypotheek bij Moneyou helemaal hebt terugbetaald of gewijzigd hebt in een hypotheekvorm waaraan geen kapitaalverzekering of spaarrekening gekoppeld hoeft te zijn.

Hoe zorg je dat je opgebouwde waarde wordt overgedragen?
Wat moet je doen om je opgebouwde waarde over te dragen naar een andere verzekeringsmaatschappij of bank?

Stap 1: Lever de benodigde gegevens aan
Stuur je verzoek voor de kapitaaloverdracht ondertekend naar Moneyou. Zorg dat je verzoek is voorzien van de volgende gegevens:

  • het polis- of rekeningnummer
  • de naam van de verzekeringsmaatschappij/financiële instelling waaraan het bedrag overgedragen moet worden
  • het rekeningnummer waarop het bedrag overgemaakt moet worden
  • de omschrijving waaronder de overdracht moet gebeuren
  • een handtekening van alle verzekeringnemers of rekeninghouders

Naar welk adres stuur je je verzoek?
Moneyou
Postbus 1715
3800 BS AMERSFOORT

Stap 2: De behandeling van je verzoek
Als we je verzoek hebben ontvangen, beoordelen wij of we je verzoek kunnen behandelen. We controleren of:

  • het verzoek door de juiste verzekeringnemer(s) of rekeninghouder(s) is ondertekend;
  • het polis- of rekeningnummer en ook de hierboven opgesomde gegevens zijn vermeld;
  • de hypotheek waaraan de verzekering of spaarrekening is gekoppeld, helemaal is terugbetaald of is gewijzigd in een andere hypotheekvorm.

Kloppen de gegevens niet of ontbreekt er iets? Dan nemen we contact met je op. Dit geldt niet als je hypotheek nog niet helemaal is terugbetaald of is gewijzigd in een andere hypotheekvorm. In dat geval behandelen we je verzoek zodra je hypotheek helemaal is terugbetaald of is gewijzigd in een andere hypotheekvorm.

Stap 3: Beëindigen verzekering of rekening
Zodra de kapitaalverzekering of spaarrekening is beëindigd, stuurt Moneyou je hiervan een bevestiging. We maken het bedrag binnen 14 dagen over. Als we meer dan 14 dagen nodig hebben, vergoeden we over deze dagen wettelijke rente. Deze rentevergoeding maken we automatisch over naar de partij waaraan we ook het opgebouwde bedrag overdragen.

Meer weten over kapitaaloverdracht?
Meer informatie over kapitaaloverdracht vind je op de website van de NVB.

Sluiten

Inloggen