Kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning overdragen

Heb je aan je hypotheek bij Moneyou een kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning gekoppeld voor de aflossing van je hypotheek? En wil je het opgebouwde bedrag overdragen aan een andere verzekeringsmaatschappij of bank? Dat kan, als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor overdracht

Je kan het opgebouwde bedrag alleen overdragen als:

  • je het overdraagt aan een financiële dienstverlener die deelneemt aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Wil je weten of de beoogde dienstverlener hiertoe behoort? Bekijk het overzicht van de deelnemers.
  • je jouw hypotheek bij Moneyou helemaal hebt terugbetaald of gewijzigd hebt in een hypotheekvorm waaraan geen kapitaalverzekering of spaarrekening gekoppeld hoeft te zijn.

Hoe zorg je dat je opgebouwde waarde wordt overgedragen?

Wat moet je doen om je opgebouwde waarde over te dragen naar een andere verzekeringsmaatschappij of bank?


Lever de benodigde gegevens aan

Stuur je verzoek voor de overdracht met de volgende gegevens:

  • het polis- of rekeningnummer
  • de naam van de organisatie waaraan het bedrag overgedragen moet worden
  • het rekeningnummer waarop het bedrag overgemaakt moet worden
  • de omschrijving waaronder de overdracht moet gebeuren
  • een handtekening van alle verzekeringnemers of rekeninghouders

Stuur je verzoek naar:
Moneyou
Postbus 1700
3800 BS Amersfoort

Je verzoek wordt behandeld

We beoordelen of we je verzoek kunnen behandelen. We controleren of:

  • de juiste verzekeringnemer(s) of rekeninghouder(s) hebben getekend
  • het polis- of rekeningnummer en de opgesomde gegevens zijn vermeld
  • de hypotheek waaraan de verzekering of spaarrekening is gekoppeld, helemaal terugbetaald of gewijzigd is in een andere hypotheekvorm

Zijn de gegevens onjuist of onvolledig? Dan nemen we contact met je op. Dit geldt niet als je hypotheek nog niet helemaal is terugbetaald of is gewijzigd in een andere hypotheekvorm. Dan behandelen we je verzoek als je hypotheek terugbetaald of gewijzigd is in een andere vorm.

Beëindigen verzekering of rekening

Zodra de kapitaalverzekering of spaarrekening is beëindigd, stuurt Moneyou je hiervan een bevestiging. We maken het bedrag binnen 14 dagen na beëindiging over. Als we meer dan 14 dagen nodig hebben, vergoeden we over deze dagen wettelijke rente.

Deze rentevergoeding maken we automatisch over naar de organisatie waaraan we ook het opgebouwde bedrag overdragen.