Tijdelijke betaalstop hypotheek


Het coronavirus brengt veel onzekerheid met zich mee. Maakt u zich zorgen over de aflossing van uw hypotheek? Mogelijk komt u in aanmerking voor een tijdelijke betaalstop. Lees hieronder de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via 033 - 752 50 00. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur. 

Veelgestelde vragen

Welke oplossing bieden we aan klanten die betaalproblemen hebben of verwachten als gevolg van de coronacrisis?
Moneyou biedt klanten die door de gevolgen van de coronacrisis betalingsproblemen hebben of verwachten een tijdelijke betaalstop van hun maandelijkse hypotheeklasten. De tijdelijke betaalstop geldt in eerste instantie voor drie maanden. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden en we vragen de klant bewijsstukken aan te leveren. Na drie maanden is onder voorwaarden een verlenging mogelijk met nog eens drie maanden.
Wat houdt de tijdelijke betaalstop in?
U krijgt een tijdelijke betaalstop van drie maanden. In deze periode betaalt u uw hypotheekmaandbedrag niet. Het hypotheekmaandbedrag kan bestaan uit de hypotheekrente, de aflossing en eventuele inleg of premies van een gekoppelde spaarverzekering of bankspaarrekening wanneer Moneyou deze incasseert. Nadat de tijdelijke betaalstop afloopt, betaalt u deze rente en aflossing en eventuele inleg en premie in termijnen terug aan de bank. De terugbetaling leidt tijdelijk tot verhoging van de maandlasten.
Wie komen in aanmerking voor een tijdelijke betaalstop?

Wij bieden onder voorwaarden een tijdelijke betaalstop aan voor klanten met een hypotheek die zich melden bij Moneyou, omdat zij betalingsproblemen hebben of verwachten door de coronacrisis.
Het maakt het niet uit wat voor soort inkomen u heeft: u kan bijvoorbeeld in loondienst zijn of zzp’er. 
Had u op 1 maart 2020 al een betalingsachterstand op uw hypotheek en heeft u zich in maart of later dit jaar aangemeld voor een tijdelijke betaalstop? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die uw betalingsachterstand in behandeling heeft. We kijken dan samen met u naar de mogelijkheden. Heeft u uw woning al verkocht, maar moet de levering nog plaatsvinden? Dan is er een variant op de betaalstop beschikbaar.

Voor wie geldt de tijdelijke betaalstop niet?
De tijdelijke betaalstop is niet standaard beschikbaar voor klanten met een ongeoorloofde achterstand van minimaal 90 dagen die niet meewerken aan betaalafspraken of hun gemaakte betaalafspraken niet nakomen. De tijdelijke betaalstop bieden we ook niet aan klanten die als gevolg hiervan dieper in de financiële problemen komen. We kijken sowieso altijd of de tijdelijke betaalstop de beste (standaard)oplossing voor u is of dat er betere oplossingen beschikbaar zijn.
Mijn hypotheek moet nog passeren. Kan ik dan toch een tijdelijke betaalstop krijgen?
Dat kan als u aan de voorwaarden voldoet. U mag de tijdelijke betaalstop aanvragen nadat uw hypotheekakte bij de notaris is ondertekend en u van ons een brief heeft gekregen waarin we bevestigen dat we de lening in beheer hebben genomen en waarin we u een overzicht geven van het totaalbedrag van uw lening, het rentepercentage en het maandbedrag dat u aan ons gaat betalen.
Ik heb mijn woning al verkocht, maar de levering moet nog plaatsvinden. Kan ik een tijdelijke betaalstop krijgen?
Ja, als u in deze situatie komt u in aanmerking voor een variant op de ‘gewone’ tijdelijke betaalstop. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een betaalpauze krijgen totdat de nieuwe woning wordt opgeleverd (deze periode mag maximaal zes maanden zijn). Zodra de woning wordt opgeleverd, betaalt u de gemiste maandbedragen in één keer terug. 
Wil u weten of u in aanmerking komt? Dan kunt u een tijdelijke betaalstop aanvragen door het formulier op onze website in te vullen. Tijdens het intakegesprek dat volgt, bespreken we de mogelijkheden.

De aanvraag van de tijdelijke betaalstop

Hoe vraagt u een tijdelijke betaalstop aan?
Neem contact op met onze preventiedesk op 033-7525000.
Moet ik aantonen dat mijn betalingsproblemen zijn veroorzaakt als gevolg van het coronavirus?

Ja, we vragen aan u bewijs aan te leveren. De medewerker bespreekt tijdens het intakegesprek welke bewijsstukken nodig zijn. Voorbeelden daarvan zijn: 

Een brief van de werkgever waaruit blijkt dat uw dienstverband is of wordt stopgezet of waarin de werkgever verklaart dat u op een andere manier getroffen wordt door de coronacrisis.
Een bewijs van aanvraag voor een (werkloosheids)uitkering samen met een salarisstrook, waaruit blijkt dat u in een getroffen branche werkt.
Een kopie van salarisstroken van voor en tijdens de coronacrisis, waaruit blijkt dat uw inkomen is gedaald.
Een brief of e-mail van een uitzendorganisatie waaruit blijkt dat er geen of minder werk voor u is.
Een brief die bevestigt dat een opdracht niet doorgaat of is stopgezet (bij ondernemers, ook zzp’ers).
Een verklaring van een boekhouder of administrateur dat uw omzet is gedaald (bij ondernemers, ook zzp’ers).
Een bewijs van aanvraag voor een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)  samen met een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) of samen met een kopie van het bankafschrift waaruit blijkt dat u de uitkering heeft ontvangen. (De Tozo kunnen zelfstandig ondernemers, ook zzp’ers, bij uw gemeente aanvragen.)
Een aanvraagformulier voor of bevestiging van uitstel van betaling voor de belasting samen met een uittreksel van de KvK (bij ondernemers, ook zzp’ers).
Een aanvraagformulier voor of bevestiging van een verlaging van de voorlopige aanslag samen met een uittreksel van de KvK (bij ondernemers, ook zzp’ers).
Een bewijs van een aangepast werkrooster sinds de coronacrisis.
Een werkgeversverklaring/salarisstrook of een uittreksel van de KvK waaruit blijkt dat u in een van de zwaarst getroffen branches of contactberoepen werkt. 

Heeft u een hypotheek bij ons gekregen met een offerte van na 6 april 2020 en gaf u toen aan dat u geen betalingsproblemen verwachtte? Maar vraagt u toch een tijdelijke betaalstop aan? Dan moet u ook aantonen dat uw situatie veranderd is en dat deze reden geeft tot een tijdelijke betaalstop.
U hoeft de bewijsstukken niet aan te leveren voordat de tijdelijke betaalstop van start gaat. U moet er wel voor zorgen dat het bewijs uiterlijk binnen twee weken na de dagtekening van de bevestigingsbrief bij ons is aangeleverd. 

Let op: Denk eraan om uw bewijsstukken op tijd aan te leveren, anders kan dat gevolgen hebben bij hoe wij uw eventuele betalingsproblemen in de toekomst behandelen.

 
Wat gebeurt er nadat u een tijdelijke betaalstop aangevraagd heeft?
Als u een tijdelijke betaalstop heeft aangevraagd, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt gekeken of u in aanmerking komt voor een tijdelijke betaalstop. In het gesprek legt de medewerker uit wat de tijdelijke betaalstop inhoudt, dat u de gemiste maandbedragen in termijnen moet terugbetalen en dat u daardoor dus tijdelijk hogere maandlasten zal hebben als de terugbetaling start. De medewerker bespreekt met u of u verwacht dat u deze hogere maandlasten tegen die tijd kan dragen. Als u in aanmerking komt voor de tijdelijke betaalstop, vraagt de medewerker bewijsstukken op (zie volgende vraag). 
Tot wanneer kan ik de tijdelijke betaalstop aanvragen?
U heeft tot en met 30 september 2020 de tijd om de regeling aan te vragen. Als de coronacrisis langer gaat duren, kijken we tegen die tijd of we de aanvraagmogelijkheid voor de tijdelijke betaalstop zullen verlengen.
Wanneer gaat de tijdelijke betaalstop in?
Tijdens het intakegesprek wordt met u afgesproken per wanneer de betaalstop ingaat. In de regel is dat de eerste dag van de maand na die waarin het intakegesprek plaatsvindt en wordt de incasso van het hypotheekmaandbedrag op de eerste dag van de daarop volgende maand tegengehouden. Vindt het intakegesprek uiterlijk de 8e van de maand plaats en wordt de aanvraag  goedgekeurd? Dan gaat de tijdelijke betaalstop voor diezelfde maand nog in en wordt de incasso op de laatste werkdag van de maand gestopt. Als u bijvoorbeeld uw gesprek op 8 juni 2020 heeft, dan betaalt u dus over juni, juli en augustus geen hypotheeklasten. Is het intakegesprek na de 8e is geweest, dan start de tijdelijke betaalstop in de daaropvolgende maand.

Voorwaarden en kenmerken

Mag u uw hypotheek wijzigen of verhogen tijdens de tijdelijke betaalstop
Ja, u mag uw hypotheek wijzigen tijdens zijn tijdelijke betaalstop. Maar verhoging van de hypotheek is tijdens de tijdelijke betaalstop niet toegestaan. 
Betaalt de klant extra kosten voor de tijdelijke betaalstop
In de voorwaarden van uw hypotheek staat dat wij u een ‘vertragingsrente’ in rekening brengen als u de verschuldigde hypotheekrente niet of later betaalt dan op de reguliere vervaldata. Gezien de bijzondere omstandigheden zetten wij deze vertragingsrente die we in rekening zullen brengen op 0%, in plaats van het percentage dat in de voorwaarden vermeld staat. Hierdoor worden de totale kosten van uw hypotheeklening door de tijdelijke betaalstop niet hoger.

Tijdens de tijdelijke betaalstop

In het intakegesprek hebben we u een betaalstop toegekend. Nu kunt u niet met (de juiste) bewijsstukken aantonen dat u een verslechterde financiële positie heeft als gevolg van het coronavirus. Wat nu?
Stuurt u ons geen (juiste) stukken? Dan krijgt u van ons een brief waarin we nogmaals vragen deze stukken binnen zeven dagen op te sturen. Stuurt u dan nog steeds geen stukken of voldoen de stukken niet, ook niet nadat u na de herinneringsbrief nieuwe stukken heeft gestuurd? Dan trekken we de tijdelijke betaalstop niet alsnog in. Dan moet u de gemiste maandbedragen voor 31 december 2021 terugbetalen en kunnen we u geen verlenging van de tijdelijke betaalstop bieden. Dat is omdat klanten die niet aan ons met bewijsstukken hebben laten zien dat ze inderdaad door de coronacrisis een tijdelijke inkomensdaling hadden, niet onder de versoepelde regeling van het Ministerie van Financiën vallen.  
Na de tijdelijke betaalstop gaat u uw gewone hypotheekmaandbedrag weer betalen en op een gegeven moment zal u ook de gemiste maandbedragen weer gaan terugbetalen. Omdat u aan ons niet heeft aangetoond dat uw betalingsproblemen had als gevolg van de coronacrisis, heeft de tijdelijke betaalstop mogelijk invloed op uw eventuele voorlopige teruggave en uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. Dit kunt u met een belastingadviseur bespreken. 
Hoe weet u wanneer u uw oorspronkelijke hypotheekmaandbedrag weer gaat betalen?
Als u de juiste bewijsstukken heeft gestuurd, dan bellen we u in de laatste maand van de tijdelijke betaalstop om uw huidige situatie te bespreken. Als we u na verschillende keren proberen nog niet hebben gesproken, dan gaan we ervan uit dat u na de tijdelijke betaalstop uw gewone hypotheekmaandbedrag weer kan gaan betalen en ook de gemiste maandbedragen kan gaan terugbetalen. We leggen dan per brief uit dat we na de tijdelijke betaalstop de automatische incasso weer opstarten en wanneer de eerste incasso van uw hypotheekmaandbedrag is. Ook leggen we uit hoe de terugbetaalregeling eruitziet.
Hebben we u wel gesproken en heeft u aangegeven weer te kunnen gaan betalen? Ook dan leggen we in een brief uit wanneer de tijdelijke betaalstop eindigt en de automatische incasso weer opstart.
Wat gebeurt er als de tijdelijke betaalstop gaat aflopen en u kan nog steeds uw hypotheeklasten niet betalen?
Als u de juiste bewijsstukken heeft aangeleverd, dan bellen we u tijdens de betaalstopperiode en bespreken we het vervolg. Als u nog steeds betalingsproblemen heeft, zoeken we samen met u naar een oplossing. Onder voorwaarden kan de tijdelijke betaalstop voor u met drie maanden worden verlengd naar in totaal zes maanden. (Zie volgende vragen.) 

De terugbetaalregeling

Wat gebeurt er nadat de tijdelijke betaalstop is afgelopen?
Als de tijdelijke betaalstop is afgelopen, gaat u in principe weer uw gewone hypotheekmaandbedrag betalen. Op een gegeven moment gaat u ook de gemiste maandbedragen terugbetalen. Wanneer dat is, verschilt per klant, maar het is in ieder geval niet eerder dan 1 november 2020. Deze gemiste maandtermijnen kunt u vanaf die datum terugzien in het extra leningdeel ‘Tijdelijke Betaalstop Hypotheek’, dat we aan de gewone hypotheek toevoegen. De Tijdelijke Betaalstop Hypotheek heeft de hoogte van de drie uitgestelde uitgestelde maandtermijnen bij elkaar opgeteld (bij verlenging zes). Het terug te betalen bedrag spreiden we uit over maandelijkse termijnen. Let op: dit bedrag komt boven op de bestaande maandlasten. 
Wanneer gaat u de gemiste maandtermijn terugbetalen?
Dat hangt af van wanneer de tijdelijke betaalstop is ingegaan. De eerste terugbetalingsincasso’s vinden plaats op 1 november 2020. Voordat de eerste incasso van de terugbetaling plaatsvindt, krijgt u daarover een brief. 
Hoe lang heeft u de tijd om de maandbedragen die u door de betaalstop heeft gemist uiterlijk terug te betalen?
Hebben wij u een tijdelijke betaalstop toegekend en kunt u aan ons aantonen met bewijsstukken dat u inderdaad door de coronacrisis een tijdelijke inkomensdaling heeft en daardoor uw hypotheekmaandlasten tijdelijk niet of moeilijk kan voldoen? Dan heeft u vanaf het moment dat u gaat terugbetalen in principe 60 maanden de tijd om de gemiste maandbedragen terug te betalen en 120 maanden als u een verlenging van de tijdelijke betaalstop heeft gekregen. Heeft u eerder Einde Economische Looptijd van (een van) uw gewone leningdelen? Dan kan uw looptijd van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek korter zijn. We informeren u hier vooraf over. 

Let op: deze looptijd geldt alleen voor klanten die aan ons met bewijsstukken hebben laten zien dat ze inderdaad door de coronacrisis een tijdelijke inkomensdaling hadden en daardoor hun hypotheekmaandlasten tijdelijk niet of moeilijk konden voldoen.
 
Waar kunt u uw Tijdelijke Betaalstop Hypotheek inzien?
Na de eerste incasso van de maandtermijn die hoort bij de ‘Tijdelijke Betaalstop Hypotheek’ is dit leningdeel zichtbaar in mijnMoneyou. 
Mag u de gemiste termijnen sneller terugbetalen?
Ja, u mag (extra) aflossen op de gemiste maandbedragen na afloop van de tijdelijke betaalstop. Daar rekenen we geen vergoeding voor.
Mag u uw Tijdelijke Betaalstop Hypotheek wijzigen?
Behalve de mogelijkheid om de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek (gedeeltelijk) vergoedingsvrij af te lossen zijn er geen wijzigingen toegestaan bij de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek. 
U heeft Nationale Hypotheek Garantie op uw gewone hypotheek. Heeft dat gevolgen voor uw Tijdelijke Betaalstop Hypotheek?
Wanneer op de bestaande lening (gedeeltelijk) de Nationale Hypotheek Garantie van kracht is, is ook op de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek (gedeeltelijk) de Nationale Hypotheek Garantie van kracht.