Tijdelijke betaalstop hypotheek


Het coronavirus brengt veel onzekerheid met zich mee. Maakt u zich zorgen over de aflossing van uw hypotheek? Mogelijk komt u in aanmerking voor een tijdelijke betaalstop. Lees hieronder de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via 033 - 752 50 00. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur. 

Veelgestelde vragen

Welke oplossing bieden we aan klanten die betaalproblemen hebben of verwachten als gevolg van de coronacrisis?
Moneyou biedt klanten die door de gevolgen van het coronavirus betaalproblemen hebben een betaalpauze van hun maandelijkse hypotheeklasten. De betaalpauze geldt voor 3 maanden. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
Wie komen in aanmerking voor een tijdelijke betaalpauze?

Moneyou biedt onder voorwaarden een betaalpauze aan voor klanten met een hypotheek voor een woning die zich bij ons melden, omdat zij betaalproblemen hebben of verwachten door het coronavirus.

Het maakt niet uit of u een hypotheek heeft voor een woonhuis of voor bijvoorbeeld een vakantiewoning of pied-à-terre. Ook maakt het niet uit wat voor soort inkomen u heeft: u kunt bijvoorbeeld in loondienst zijn of zzp’er zijn.

Wat houdt de tijdelijke betaalpauze in?
U krijgt een betaalpauze van 3 maanden. In deze periode betaalt u uw hypotheekmaandbedrag niet. Het hypotheekmaandbedrag bestaat uit de hypotheekrente, de aflossing en eventuele inleg of premies. Wanneer Moneyou ook de incasso voor de inleg of premie van een gekoppelde spaarverzekering of bankspaarrekening doet, betaalt u deze ook niet tijdens de betaalpauze. Nadat de betaalpauze afloopt, betaalt u het hypotheekmaandbedrag in termijnen terug aan ons. De terugbetaling leidt tijdelijk tot een verhoging van de maandlasten.
Hoe kom ik in aanmerking voor de betaalpauze?

De betaalpauze is er voor klanten die zelf contact met ons opnemen en aangeven dat zij betalingsproblemen hebben of verwachten. U komt in beginsel in aanmerking voor een betaalpauze als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De betaalachterstand is ontstaan (of ontstaat) na 1 maart 2020. Heeft u een eerdere termijn na 1 maart 2020 gestorneerd? Dan telt dit ook als achterstand die na 1 maart 2020 is ontstaan.
  • De betalingsproblemen zijn veroorzaakt door het coronavirus en de hiervoor genomen maatregelen.

Heeft u al contact met de afdeling Preventie? Neem dan contact op met het team aldaar, op 033-7525000.

Moet ik aantonen dat mijn betaalproblemen zijn veroorzaakt door het coronavirus?

Ja, we vragen u bewijs aan te leveren. Tijdens het intakegesprek besluit de Moneyou medewerker of de betaalpauze wordt toegekend of afgewezen. Keurt Moneyou de betaalpauze goed? Dan bespreekt de medewerker welke bewijsstukken nodig zijn

Voorbeelden van bewijsstukken zijn:
•      Een brief van de werkgever over contractbeëindiging of werktijdverkorting
•      Een aanvraag of toekenningsbesluit werktijdverkorting
•      Een aanvraag of toekenning van een WW-uitkering
•      Een brief over het intrekken of beëindiging van een opdracht voor zzp’ers
•      Een bewijs van een aangepast werkrooster

U hoeft het bewijs niet aan te leveren voordat de tijdelijke betaalstop van start gaat. U moet er wel voor zorgen dat het bewijs uiterlijk 6 weken na de dagtekening van de bevestigingsbrief ons is aangeleverd.

Let op: Als u de bewijsstukken niet of niet op tijd aanlevert, dan kan dat gevolgen hebben bij de behandeling van betalingsproblemen in de toekomst.

Tot wanneer kan ik de regeling aanvragen?
U heeft tot en met 30 juni 2020 de tijd om de regeling aan te vragen. Als u de aanvraag voor de betaalpauze uiterlijk de 8e van de maand doet en deze wordt gehonoreerd, dan wordt de incasso van het einde maand nog tegengehouden. 
Wanneer gaat de betaalpauze in?
Vindt het intakegesprek uiterlijk de 8e van de maand plaats en wordt de aanvraag  goedgekeurd? Dan gaat de betaalpauze voor diezelfde maand nog in en wordt de incasso op de laatste werkdag van de maand gestopt.
Als u bijvoorbeeld uw gesprek op 8 april 2020 heeft, dan betaalt u dus over april, mei en juni geen hypotheeklasten. Is het intakegesprek na de 8e is geweest, dan start de betaalpauze in de daaropvolgende maand.

Wat als ik de incasso van maart al niet meer kan betalen?
Kunt u de incasso van maart niet meer betalen, neem dan contact op met onze preventiedesk op 033-7525000.
Wat gebeurt er nadat de tijdelijke betaalpauze afloopt?
Na de betaalpauze begint u met het terugbetalen van de gemiste maandbedragen. Het gemiste bedrag wordt uitgespreid over maandelijkse termijnen. Let op: dit bedrag komt bovenop de bestaande maandlasten. Over de maandelijkse termijnen betaalt u geen extra rente. Na de betaalpauze begint u met terugbetalen van de gemiste termijnen.

Voorwaarden

Waarmee moet ik rekening houden?

De betaalpauze heeft een aantal gevolgen voor u. U moet zelf inschatten of u hiervoor kiest. Denk er wel aan dat:

  • u de gemiste bedragen na de tijdelijke betaalpauze terugbetaalt in termijnen, uiterlijk op 31 december 2021;
  • uw maandlasten na de betaalpauze hoger zijn tot eind 2021;
  • de betaalpauze gevolgen kan hebben voor de voorlopige teruggave van 2020;
  • de betaalpauze gevolgen kan hebben voor de aangifte inkomstenbelasting van 2020;
  • Laat u informeren/adviseren door uw belastingadviseur.

Welke kosten betaal ik voor deze regeling?
U betaalt geen kosten voor de tijdelijke betaalpauze. Ook betaalt u geen vertragingsrente over de tijdelijke betaalpauze.