Vergoedingsvrij extra aflossen

Je mag per jaar een deel van je lening zonder vergoeding terugbetalen. Hoe groot dit deel is lees je in je hypotheekvoorwaarden. Als je hypotheek hoger is dan de actuele WOZ-waarde van je woning, kan je extra terugbetalen zonder daarvoor een vergoeding te betalen. De regeling voor extra terugbetalen komt bovenop het bedrag dat je volgens je voorwaarden sowieso zonder vergoeding mag terugbetalen. De voorwaarde die hiervoor geldt, is dat de aflossing uit eigen middelen moet zijn. Door extra terug te betalen tot de WOZ-waarde, komt je hypotheekschuld van de lening meer in verhouding tot de waarde van je woning. Zo kun je de kans op een restschuld verkleinen.

Voorbeelden van eigen middelen

 • Spaargeld
 • Een schenking of erfenis
 • Winst uit een loterij
 • Een verzekering die uitkeert
 • Een (onbelaste) gouden handdruk
 • Salaris(verhoging), vakantiegeld of een dertiende maand

Rekenvoorbeeld extra aflossen

De huidige lening is € 300.000, en de meest recente WOZ waarde is € 250.000. In dit geval mag je € 50.000 extra vergoedingsvrij terugbetalen.

Stel dat je in de geldende voorwaarden 10% vergoedingsvrij terug mag betalen, dan mag je in dit voorbeeld in totaal
(€ 30.000 + € 50.000 =) € 80.000 vergoedingsvrij terugbetalen.

Wat moet je doen als je gebruik wilt maken van deze regeling?

 • Een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier ‘machtiging extra aflossen’ insturen.
 • Om de huidige waarde van de woning aan te tonen, lever je daarbij de meest recente WOZ verklaring.
 • De meest recente WOZ verklaring heb je van de gemeente ontvangen.
 • Zorg ervoor dat er voldoende geld op je bankrekening staat op het moment van afschrijven.
 • Wij raden je aan om (fiscaal) advies in te winnen of extra terug te betalen als dat in jouw situatie verstandig is.

Waar moet je rekening mee houden?

 • Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de regeling als je zonder het machtigingsformulier geld overmaakt.
 • Extra terugbetalen mag op alle leningdelen van je hypotheek. Je moet wel rekening houden met eventuele fiscale gevolgen. Denk goed na om te bepalen op welk leningdeel je extra wilt terugbetalen.
 • Het extra vergoedingsvrij terugbetalen heeft geen gevolgen voor de huidige voorwaarden die voor jouw hypotheek gelden.
 • Wil je meer terugbetalen dan het verschil tussen jouw huidige hypotheekschuld en de meest recente WOZ-waarde van je woning? Dan gelden voor het deel wat je meer terugbetaalt de vergoedingsregelingen, die op je hypotheek van toepassing zijn.