Moneyou Hypotheek

Overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht

Wat kunt u doen?

U bent niet langer verplicht om uw overlijdensrisicoverzekering aan Moneyou te verpanden voor uw hypotheek met NHG. Hierdoor kunt u er, als u wilt, voor kiezen om de verpanding van uw verzekering op te zeggen. Ook bent u vrij om uw overlijdensrisicoverzekering aan te passen of op te zeggen. Als u een overlijdensrisicoverzekering aan Moneyou verpand heeft en niets doet, blijft u verzekerd en blijft uw overlijdensrisicoverzekering verpand aan ons. Dit betekent dat bij overlijden van de verzekerde automatisch de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost.

Heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig?

Of u een overlijdensrisicoverzekering nodig heeft, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie en uw wensen voor de toekomst en voor uw eventuele partner of andere nabestaanden. Uw onafhankelijk hypotheekadviseur kan u hierover adviseren. Houdt u er rekening mee dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn. De informatie op deze pagina kan u helpen bij uw keuze.  

 

Ik wil de verpanding of mijn overlijdensrisicoverzekering opzeggen, hoe werkt dat?

Om je overlijdensrisicoverzekering op te zeggen, neem je contact op met de verzekeraar. Voordat je deze verzekering opzegt, moet je wel eerst de verpanding bij ons opzeggen. Neem daarvoor contact met ons op.

 

Krijg ik nog geld als ik mijn overlijdensrisicoverzekering nu opzeg?

Bij de meeste overlijdensrisicoverzekeringen krijgt u alleen geld als een van de verzekerden overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Om zeker te weten hoe dit bij u zit, kunt u kijken op uw polisblad of contact opnemen met uw verzekeraar. 

 

Waar heb ik mijn overlijdensrisicoverzekering?

Op uw bankafschrift of in internet- of mobielbankieren kunt u zien aan welke verzekeraar u maandelijks een bedrag betaalt voor uw overlijdensrisicoverzekering. 

 

Waar is een overlijdensrisicoverzekering voor bedoeld?
Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. Bij een overlijdensrisicoverzekering die wordt afgesloten bij een hypotheek, is het bedrag dat wordt uitgekeerd meestal bedoeld om de hypotheekschuld af te lossen. Dit kan gaan om een deel van de schuld, of de hele schuld. 

Een overlijdensrisicoverzekering kan dus helpen voorkomen dat de nabestaanden met een schuld blijven zitten of ervoor helpen zorgen dat nabestaanden de maandlasten van de hypotheek kunnen blijven betalen als de verzekerde overlijdt. Als u samenwoont kan een overlijdensrisicoverzekering uw partner hierdoor de mogelijkheid geven om in uw huis te blijven wonen.
 
Wat betaal ik voor mijn ORV?

Op uw bankafschrift of in internet- of mobielbankieren kunt u zien aan welke verzekeraar u maandelijks een bedrag betaalt voor uw overlijdensrisicoverzekering. 

 

Wat gebeurt er als ik de verpanding en mijn overlijdensrisicoverzekering opzeg?

Als u de verpanding en de overlijdensrisicoverzekering opzegt, bent u niet meer verzekerd. Als de verzekerde overlijdt moeten de nabestaanden de hypotheek betalen van hun eigen geld, of ander vermogen. Soms kan dit door het huis te verkopen. De opbrengst van een verkoop is niet altijd voldoende om de volledige hypotheekschuld terug te kunnen betalen. Ook kan de verkoop langer duren dan verwacht. De hypotheeklasten moeten dan wel betaald worden.  

 

Wat gebeurt er als ik de verpanding opzeg?

Als u alleen de verpanding opzegt en de overlijdensrisicoverzekering houdt, blijft u verzekerd. Als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering, keert de verzekeraar het bedrag niet aan ons uit, maar aan de begunstigden. De begunstigde(n) staat of staan op uw verzekeringspolis. Zij kunnen zelf bepalen of zij dit bedrag gebruiken om de hypotheekschuld af te lossen. Zij kunnen het bedrag ook uitgeven aan iets anders dan de hypotheek of de woning. Het opzeggen van de verpanding kan ook gevolgen hebben voor de erfbelasting die uw nabestaanden misschien moeten betalen. De Belastingdienst of uw belastingadviseur kan u hier meer over vertellen.  

 

Wat heb ik eraan dat mijn overlijdensrisicoverzekering verpand is aan Moneyou?

Door de verpanding keert uw verzekeraar het verzekerd bedrag rechtstreeks aan ons uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering. Wij lossen dit bedrag af op uw hypotheek. U weet dan zeker dat de overlijdensrisicoverzekering hiervoor gebruikt wordt. Hierdoor blijft dan een lagere of geen schuld over voor de nabestaanden.

 

Tip!

Als u een nieuwe verzekering wilt afsluiten, zeg dan de overlijdensrisicoverzekering die u nu heeft niet op voordat de nieuwe verzekering is geaccepteerd. Een verzekeraar kan uw aanvraag voor een nieuwe verzekering weigeren of een hogere premie rekenen op basis van voorwaarden en medische keuring.

Meer informatie

  • Heeft u vragen over uw hypotheek? Neem dan contact met ons op. 
  • Heeft u vragen over uw overlijdensrisicoverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar. 

Rekenvoorbeelden

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering nodig? Deze rekenvoorbeelden kunnen u helpen om deze vraag voor uzelf te beantwoorden. 
Heeft de familie Fris een overlijdensrisicoverzekering nodig?

Gegevens over de financiële situatie van de familie Fris:
Waarde van de woning € 400.000 
Hypotheekschuld is € 200.000
Mevrouw Fris kan met haar inkomen € 300.000 lenen
Meneer Fris kan met zijn inkomen € 100.000 lenen.
Heeft de familie Tiptop een overlijdensrisicoverzekering nodig?

Gegevens over de financiële situatie van de familie Tiptop:
Waarde van de woning € 750.000 
Hypotheekschuld is € 750.000
Meneer Tiptop kan met zijn inkomen € 450.000 lenen
Mevrouw Tiptop kan met haar inkomen € 300.000 lenen
 
Wil mevrouw Fris de vrijheid houden om in de woning te blijven wonen als meneer Fris overlijdt?

Met de gegevens van dit moment lijkt een overlijdensrisicoverzekering op het leven van meneer Fris hiervoor niet nodig. Want mevrouw Fris kan de hypotheek ook in haar eentje blijven betalen. De vraag blijft wel of mevrouw Fris dit zelf ook zo wil en of haar financiële situatie niet verandert. Misschien wil zij wel minder gaan werken als meneer Fris overlijdt? 
 
Wil mevrouw Tiptop de vrijheid houden om in de woning te blijven wonen als meneer Tiptop overlijdt?

Met de gegevens van dit moment lijkt een overlijdensrisicoverzekering op het leven van meneer Tiptop hiervoor wel nodig. Want mevrouw Tiptop kan de hypotheek in haar eentje niet blijven betalen


Wil meneer Fris de vrijheid houden om in de woning te blijven wonen als mevrouw Fris overlijdt? 
Met de gegevens van dit moment lijkt een overlijdensrisicoverzekering op het leven van mevrouw Fris hiervoor wel nodig. Want meneer Fris kan de hypotheek in zijn eentje niet blijven betalen.                          
 
Wil meneer Tiptop de vrijheid houden om in de woning te blijven wonen als mevrouw Tiptop overlijdt? 
Met de gegevens van dit moment lijkt een overlijdensrisicoverzekering op het leven van mevrouw Tiptop hiervoor wel nodig. Want meneer Tiptop kan de hypotheek in zijn eentje niet blijven betalen.       

Als de familie Fris de woning wil verkopen op het moment dat meneer of mevrouw Fris overlijdt, lijkt het op dit moment niet nodig om een overlijdensrisicoverzekering te hebben. 
Want de woning is op dit moment € 200.000 meer waard dan de hypotheekschuld. De kans is hierdoor groot dat de verkoop van de woning voldoende geld oplevert om de hypotheekschuld af te lossen. Meneer en mevrouw Fris moeten er wel rekening mee houden dat de verkoop van de woning tijd in beslag kan nemen. De hypotheeklasten moeten dan wel betaald worden. 
 


Als de familie Tiptop de woning wil verkopen op het moment dat meneer of mevrouw Tiptop overlijdt, lijkt het op dit moment wel nodig om een overlijdensrisicoverzekering te hebben. Want de woning is op dit moment precies evenveel waard als de hypotheekschuld. De waarde kan veranderen, of de woning kan minder opleveren dan de waarde. Er is hierdoor een kans dat de verkoop van de woning onvoldoende geld oplevert om de hypotheekschuld geheel af te lossen.