Hypotheekofferte verlengen


Loopt je hypotheekofferte af maar heb je meer tijd nodig voordat je naar de notaris kunt? En wil je langer gebruikmaken van de rente en voorwaarden die in je offerte staan? Dan kun je de hypotheekofferte 1 keer met maximaal 3 maanden verlengen. Let op, aan het verlengen van de offerte zijn kosten verbonden.

Checklist

Hoe lang is je hypotheekofferte geldig?

Je hypotheekofferte van Moneyou is standaard 3 maanden (90 dagen) geldig. Op de hypotheekofferte staat tot welke datum de offerte geldig is. Voor deze datum moet je naar de notaris om de hypotheekakte te tekenen. Anders vervalt de offerte, tenzij je deze tijdig verlengt.

Overzicht over je financien bij Moneyou

Verlengingskosten

De kosten voor verlenging zijn per maand 0,25% van het totale hypotheekbedrag. De kosten worden berekend over het aantal dagen dat je gebruik maakt van de verlenging. Dit is het aantal dagen tussen de verloopdatum van de offerte en de datum waarop de hypotheekakte passeert bij de notaris. Voor deze berekening wordt een maand op 30 dagen gesteld.

Attentie

Boete

Wanneer je besluit de hypotheekofferte te verlengen dan ben je verplicht de hypotheek bij Moneyou af te sluiten. Doe je dat niet dan betaal je een boete. Deze bedraagt 0,25% van het totale hypotheekbedrag per maand waarmee de offerte is verlengd.

Rekenvoorbeeld

Het totale hypotheekbedrag is € 200.000 en je verlengt de offerte met 3 maanden. Je besluit de hypotheek niet af te sluiten bij Moneyou. De boete wordt als volgt berekend: 0,25% X € 200.000 X 3 = € 1.500.

Verleng eenvoudig je hypotheekofferte

Checklist

  • Vul de offerte Overeenkomst Verlenging Geldigheidsduur in
  • Onderteken de hypotheekofferte en de offerte Overeenkomst Verlenging Geldigheidsduur

  • Stuur beide offertes terug naar Moneyou