Vergoeding voor eerder aflossen

Eerder aflossen of je rente aanpassen

Je denkt erover je hypotheek eerder terug te betalen of over te sluiten naar een andere aanbieder. Soms betaal je daarvoor een vergoeding.

Extra aflossen vaak kosteloos

Elk jaar mag je tot 10% van het oorspronkelijke bedrag van een leningdeel aflossen. Je betaalt dan geen vergoeding. Heb je een leningdeel met variabele rente? Dan is aflossen op dat deel altijd kosteloos.

Is je hypotheek op dit moment hoger dan de meest recente WOZ-waarde van je woning? Dan mag je in dat jaar meer dan 10% vergoedingsvrij aflossen, namelijk ook het verschil tussen de WOZ-waarde en je lening. Voorwaarde is wel dat je dat doet met eigen geld.

Soms betaal je wel een vergoeding

In de volgende situaties betaal je ons soms een vergoeding:
 • Jouw huidige rente is hoger dan de vergelijkingsrente, die gehanteerd wordt
 • Je lost je volledige hypotheek of een leningdeel af voor het einde van de rentevastperiode
 • Je lost in een jaar meer dan 10% af
 • Je past je rente tussentijds aan (renteafkoop en -middeling)
 • Je sluit je hypotheek over naar een andere aanbieder
In deze situaties lopen wij inkomsten mis doordat je eerder gemaakte afspraken wil aanpassen. Daar berekenen we dan een vergoeding voor.

Waarom een vergoeding?

Bij het afsluiten van je hypotheek, of als een nieuwe rentevastperiode begint, maken we afspraken over de rente en de looptijd. Wij rekenen erop dat we de bedragen ontvangen die we hebben afgesproken. Als je je hypotheek eerder aflost of de rente tussentijds aanpast, missen wij een deel van deze inkomsten. De vergoeding betaal je om een deel van de inkomsten die we niet krijgen, goed te maken.


Als je een vergoeding moet betalen, krijg je per leningdeel een specificatie van ons.

Zo berekenen we de vergoeding

Stel: je hebt een aflossingsvrije hypotheek van € 250.000. Je mag elk jaar 10% vergoedingsvrij aflossen, dus € 25.000

1. We bepalen het bedrag waarover je een vergoeding betaalt

De vergoeding berekenen we over het bedrag dat je wil aflossen. Hiervan trekken we het bedrag af dat je per kalenderjaar (nog) vergoedingsvrij extra mag aflossen. Het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen, hangt af van de hypotheekvorm die je hebt. Bij een annuïtaire hypotheek daalt je schuld elke maand. Daarom daalt het bedrag dat je maandelijks aan rente moet betalen. Hier houden we rekening mee. Bij een (bank)spaarhypotheek houden we naast de toekomstige inleg ook nog rekening met het bedrag dat je op het moment van aflossen hebt opgebouwd in je spaarpolis of bankspaarrekening.

 

Voorbeeld aflossingsvrije hypotheek

 

Je mag jaarlijks 10% zonder vergoeding aflossen € 25.000

Stel: Je hebt in januari een aflossing gedaan € 10.000
Je mag de rest van het jaar nog vergoedingsvrij aflossen
€ 15.000
Je wil in maart nog een bedrag aflossen
 € 50.000
De vergoeding wordt berekend over € 50.000 - € 15.000 = 
€ 35.000
2. We bepalen de vergelijkingsrente
De vergelijkingsrente is de rente die je nu voor een vergelijkbare hypotheek zou betalen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar:
  ­
 • De rentevorm (vaste rente)­
 • De resterende rentevastperiode
 • De risicoklasse
 • De hypotheekvorm

We kijken eerst hoe lang je rentevastperiode nog duurt. Daarna kijken we of deze periode gelijk is aan een rentevastperiode die we aanbieden. Als dat zo is, rekenen we met de rente van die rentevastperiode. Bieden we deze periode niet aan? Dan kijken we naar de vaste rentes die het dichtst bij jouw resterende rentevastperiode liggen. We gebruiken hiervan de hoogste rente. Dit is in jouw voordeel: een hogere vergelijkingsrente betekent namelijk een lagere vergoeding.

Voorbeeld

Je betaalt de € 50.000 uit stap 1 op je aflossingsvrije Moneyou-hypotheek terug. De huidige rente van je rentevastperiode is 10 jaar (3,75%) en de extra aflossing doe je na 3 jaar en 4 maanden.

De resterende looptijd is dus nog 6 jaar en 8 maanden (80 maanden). Een rentevastperiode van 6 jaar en 8 maanden bieden we niet aan. Daarom kijken we naar de rentevastperiodes die het dichtst in de buurt komen.

In dit voorbeeld komen de rentevastperiodes van 5 jaar (3,30%) en 10 jaar (3,50%) het dichtst in de buurt. De rente die we gebruiken als vergelijkingsrente is in dit geval 3,50%.

3. We berekenen het renteverlies

Om het renteverschil te bepalen, berekenen we de rente die je nog aan Moneyou had moeten betalen. Dit noemen we het renteverlies. Dit doen we tot het einde van je huidige rentevastperiode. Of, als deze korter is, tot het einde van de looptijd van het leningdeel. Het verschil tussen de rente die je nu betaalt en de vergelijkingsrente, is de rente die we niet ontvangen. Dit renteverschil gebruikt Moneyou om de hoogte van de vergoeding te berekenen.

Rekenvoorbeeld renteverlies, bij een aflossingsvrije hypotheek

  Schuldrest (aflossingsvrij) Rentebepaling o.b.v. je huidige rente van 3,75% Rentebepaling o.b.v. de vergelijkingsrente van 3,50%
Maand 1 € 35.000
€ 109,38
€ 102,08
Maand 2 € 35.000
€ 109,38
€ 102,08
Maand 3 € 35.000
€ 109,38
€ 102,08
 ... ... ...  ... 
 ... ...  ...  ... 
 Maand 80 € 35.000 € 109,38 € 102,08
Totaal
€ 8.750
€ 8.166,67

 

Het renteverlies is € 8.750 minus € 8.166,67 = € 583,33.

 

4. We berekenen de vergoeding
Omdat je het renteverlies nu in 1 keer betaalt in plaats van over de (nog) overgebleven maanden van je rentevastperiode, passen we het bedrag naar beneden aan volgens de contante-waardemethode. De uitkomst van deze berekening is de vergoeding die je aan ons moet betalen.
In het rekenvoorbeeld hierboven is het bedrag van € 583,33 contant gemaakt met een resterende rentevastperiode van 80 maanden en een vergelijkingsrente van 3,50%. In het voorbeeld komt de te betalen vergoeding dan uit op € 519,60.