Nationale Hypotheek Garantie

Wil je een hypotheek afsluiten tot € 290.000? Dan is een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een veilige manier om je woning en/of verbouwing te financieren. NHG is een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Sluit je een hypotheek af met NHG en kun je je betalingsverplichtingen niet meer nakomen? Dan kan deze stichting de betalingsverplichting tijdelijk overnemen. Er gelden wel voorwaarden voor Nationale Hypotheek Garantie. En  er zijn kosten verbonden aan het afsluiten van de NHG. Je betaalt eenmalig 0,9% over het totale hypotheekbedrag.

Kijk op de website van NHG voor meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie.

Voordelen NHG

  • Je krijgt tot 0,5% korting op de hypotheekrente, waardoor je maandlasten lager zijn.
  • Als je door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of overlijden van je partner je hypotheek niet meer kunt betalen, biedt NHG de Woonlastenfaciliteit. Daarmee krijg je meer tijd om betalingsachterstanden weg te werken en kun je gedwongen verkoop van je woning voorkomen.
  • Kun je de hypotheek langere tijd niet meer betalen en moet je de woning verkopen, dan staat WEW garant voor een eventuele restschuld. Hiervoor kan de WEW een terugbetaalregeling met jou treffen. Als je buiten je schuld om je maandlasten niet meer kunt dragen, dan kan de restschuld zelfs volledig worden kwijtgescholden.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor Nationale Hypotheek Garantie. Je kunt van NHG gebruikmaken, als je een hypotheek afsluit voor:

  • de aankoop van een woning, óf
  • de verbetering van de kwaliteit van je huidige woning.

Ook in de volgende specifieke gevallen kun je gebruikmaken van NHG:

  • Uitkoop ex-partner (bij echtscheiding)
  • Erfopvolging
  • Afkoop erfpacht

Voor de aankoop van je woning gelden de volgende criteria:

Maximaal hypotheekbedrag

De kosten van de woning en bijkomende kosten, zoals notaris- en afsluitkosten, mogen niet hoger zijn dan € 290.000.

De woning is je hoofdverblijf

De woning die je wilt financieren met NHG, is je hoofdverblijf. Nationale Hypotheek Garantie is niet mogelijk bij recreatiewoningen.

Voldoende toetsinkomen

Om te kunnen beoordelen of je de nieuwe woonlasten kunt betalen, stelt Moneyou je toetsinkomen vast. Dit toetsinkomen bestaat in elk geval uit je bruto salaris, vakantietoeslag, en, als je die hebt, de vaste 13e maand of alimentatie. Als je boven de 56 bent, dan moet je ook het pensioeninkomen opgeven.

Aflossingsvrije deel

Je kunt de Moneyou Aflossingsvrije hypotheek afsluiten tot een bedrag dat gelijk is aan 50% van de waarde van je woning. Het resterende deel van je hypotheek moet je sparen of terugbetalen tijdens de looptijd. Hiervoor biedt Moneyou een annuïteitenhypotheek.

Verbouwen met NHG

Wil je de kwaliteit van je huidige woning verbeteren en de kosten hiervan financieren? Dit kan in een aantal gevallen ook met NHG. Je kunt een hypotheek afsluiten voor verbouwingen, ook als je op je bestaande hypotheek nog geen NHG had. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe keuken, aanbouw, isolatie of het plaatsen van zonnepanelen.

Voor het verbouwen van je woning gelden de volgende criteria:

Maximaal hypotheekbedrag

Het totaal van de bestaande hypotheek en het bedrag voor de kwaliteitsverbetering en de bijkomende kosten mag niet meer zijn dan € 290.000.

Kosten kwaliteitsverbetering

De kosten voor kwaliteitsverbetering moeten blijken uit een taxatierapport, een bouwkundig rapport en een door jezelf opgemaakte specificatie.

Depotverplichting

Is het bedrag voor de verbouwing hoger dan € 2.500? Dan houdt Moneyou dit bedrag volledig in depot. Zodra (een deel) van de verbouwing klaar is, kun je dit bedrag declareren. Na goedkeuring van het declaratieformulier en de factuur, betaalt Moneyou het bedrag uit.