Risicoklasse aanpassen

Voor een nóg scherpere rente

Heb je een deel van je hypotheek afgelost, of is je huis meer waard geworden? Check dan of je hypotheek in een lagere risicoklasse past. En je rente omlaag kan.

Kan mijn risicoklasse omlaag?

Je risicoklasse kan omlaag als het verschil tussen je lening en de waarde van je woning zo groot is geworden, dat je lening de kenmerken heeft die passen bij een andere risicoklasse. Dat kan gebeuren als je (extra) aflost of als de waarde van je huis stijgt. Heb je een lening met Nationale Hypotheek Garantie? Dan geldt altijd het NHG-tarief.

Bekijk onze rente en risicoklassen

Rekenvoorbeeld

In 2017 heb je een woning gekocht voor € 200.000. Je hebt een lening afgesloten voor € 185.000, zonder NHG. Je had toen een lening voor 92,5% van de waarde van de woning. De hypotheek valt daardoor in risicoklasse 'tot en met 95%'. Je hebt afgelost en je lening is verlaagd tot € 160.000 en je hebt een WOZ-verklaring of recent taxatierapport waarin staat dat je woning nog steeds € 200.000 waard is. Dan heb je nu een lening voor 80% van de waarde van je woning. Je kunt ons vragen om je rente aan te passen naar de rente van de risicoklasse 'tot en met 85%'. 

Zo vraag je om je risicoklasse aan te passen

 1. Log in op Mijn Moneyou en kies voor ‘Veilig documenten delen’. Upload je meest actuele WOZ-verklaring, een pdf-download uit het WOZ-waardeloket, Calcasa Only rapport voor Moneyou, Calcasa Desktop Taxatie® voor Moneyou of een gevalideerd taxatierapport.
  Let op! Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

  Heb je nog geen Mijn Moneyou-account? Maak die dan aan via moneyou.nl/aanmelden. Of stuur een kopie van je document naar Moneyou,
  Postbus 1700, 3800 BS AMERSFOORT.

 2. We beoordelen de risicoklasse van je lening met de gegevens die je aan ons hebt doorgegeven.
 3. Je krijgt van ons een brief met daarin de nieuwe rente en de datum waarop je nieuwe rente ingaat. Passen we je risicoklasse en rente niet aan? Dan krijg je daarover ook een brief in je berichtenbox in Mijn Moneyou, of per post.

Goed om te weten
Als je hypotheek in een andere risicoklasse valt, betaal je de risico-opslag die bij deze risicoklasse hoorde toen je rentevastperiode inging. Hierdoor kan de rente die je gaat betalen, anders zijn dan de rente die we nu aanbieden.      

Meer informatie

Wat is een risicoklasse?

In onze rentetabel staan rentes voor verschillende rentevastperioden en risicoklassen. De risicoklassen zijn er zodat we de rente die je betaalt, kunnen aanpassen aan het risico dat wij als Moneyou lopen met jouw hypotheek. Hoe lager de risicoklasse, hoe lager je rente.

 

 • Is je lening bijna even hoog of even hoog als de waarde van je woning? Dan valt je hypotheek in een hoge risicoklasse. Je rente is dan meestal hoger.
 • Is je lening veel lager dan de waarde van je woning? Dan valt je hypotheek in een lage risicoklasse. Je rente is dan vaak lager.
 • Heb je een lening met Nationale Hypotheek Garantie? Dan geldt altijd het lage NHG-tarief.
Waarom betaal ik een lagere rente bij een lagere risicoklasse?

Risicoklassen gaan over het risico dat wij lopen. Bij een groot risico hoort een hoge risicoklasse. En bij een laag risico hoort een lage risicoklasse. Om ons risico te bepalen, kijken we naar de kans dat jij, als klant van Moneyou, je hypotheek aan het einde van de looptijd niet kan terugbetalen. Daar reserveren we geld voor.

 

Als het risico groot is, moeten wij binnen Moneyou meer geld reserveren dan wanneer het risico kleiner is. Een hoger risico kost ons dus meer geld dan een klein risico. Daarom komt je hypotheek bij een groter risico in een hogere risicoklasse en betaal je een hogere rente. Een hypotheek met een kleiner risico komt in een lagere risicoklasse en daarvoor betaal je een lagere rente.

 

Hoe groot ons risico is, hangt af van het verschil tussen het bedrag dat je bij ons leent en de waarde van je huis. Is je huis bijna net zoveel waard als de lening die je bij ons hebt? Dan is ons risico groot. Maar is je huis een stuk meer waard dan je lening, dan is ons risico klein. Want als je je huis verkoopt heb je waarschijnlijk ruim genoeg om je hypotheek terug te betalen. En dat zie je terug in een lagere rente.

Wat is een risico-opslag?

De risico-opslag is het deel van de rente dat je betaalt voor de risicoklasse van jouw hypotheek. Elke risicoklasse heeft een eigen risico-opslag. Zodat de rente die je betaalt, past bij de risicoklasse van jouw hypotheek. Risico-opslagen passen we vaker aan dan onze risicoklassen.

Vraag je ons de risicoklasse van jouw hypotheek aan te passen? Dan rekenen we met de risico-opslag die bij de start van de rentevastperiode hoorde bij de risicoklasse van jouw hypotheek. Deze risico-opslag combineren we met de rente die we op dit moment aanbieden. Hierdoor kan de nieuwe rente die je gaat betalen, anders zijn dan de rente die wij op dit moment aanbieden.