Aflossingsvrije hypotheek

Betaal een laag maandbedrag

Je wilt een laag maandbedrag en je hypotheek met eigen middelen terugbetalen, aan het einde van de looptijd. Dat kan. Met een Moneyou Aflossingsvrije hypotheek betaal je maandelijks alleen rente.

 • Relatief laag maandbedrag
 • Het bedrag dat je geleend hebt, blijft gelijk
 • Je bouwt geen vermogen op
 • Je betaalt je hypotheek terug uit eigen middelen
 • Je hebt geen recht op hypotheekrenteaftrek

Hoe werkt het?

Als je kiest voor de Moneyou Aflossingsvrije hypotheek, dan betaal je tijdens de looptijd alleen hypotheekrente. Je maandbedrag is daardoor relatief laag, maar je lost tussentijds je hypotheek niet af. Ook bouw je geen vermogen op waarmee je aan het einde van de looptijd je hypotheek kan terugbetalen. Dit betekent dat je je hypotheek op een andere manier moet aflossen, bijvoorbeeld met eigen spaargeld of met de opbrengst van de verkoop van je woning. Het risico bestaat dat er hierna nog een restschuld over is.

Hoeveel mag je aflossingsvrij lenen?

Je kan de Moneyou Aflossingsvrije hypotheek afsluiten tot een bedrag dat gelijk is aan 50% van de waarde van de woning. Als je meer geld nodig hebt voor de financiering van je woning, dan kan je eigen geld inbrengen of de Moneyou Aflossingsvrije hypotheek combineren met de Moneyou Annuïteitenhypotheek, zodat je wel vermogen opbouwt of direct begint met aflossen.

Wat betaal je per maand?

Hoeveel je per maand betaalt, hangt af van je hypotheekbedrag. Kies je voor de aflossingsvrije Moneyou Hypotheek? Dan betaal je maandelijks alleen hypotheekrente. Je lost niets af.

Financiële zekerheid bij overlijden

Je kan de aflossingsvrije hypotheek combineren met een overlijdensrisicoverzekering. Als je overlijdt, ontvangen je nabestaanden het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld (een deel van) de hypotheek aflossen of het weggevallen inkomen opvangen.

Risico's Aflossingsvrije Hypotheek

Heb je een Aflossingsvrije Hypotheek? Dan is het is goed om goed om te weten dat je mogelijk het risico loopt op een restschuld. Een restschuld ontstaat bijvoorbeeld als je de hypotheek niet, of niet helemaal, kan terugbetalen aan het einde van de looptijd. Wil je weten wat dit voor jou betekent? Neem dan contact met ons op.

Voordelen en nadelen

We zetten de belangrijkste voor- en nadelen van de Moneyou Annuïteitenhypotheek en Aflossingsvrije hypotheek voor je op een rij, zodat je die mee kan nemen in je keuze.

Aflossingsvrije hypotheek

 • Je hebt relatief lage maandlasten
 • Als je niet beschikt over eigen middelen om af te lossen, en de lening niet kan herfinancieren, dan moet je de woning verkopen. Heb je onvoldoende verkoopopbrengsten? Dan hou je een restschuld over
 • Je hebt geen recht op hypotheekrenteaftrek
 • Tijdens de looptijd een lager maandbedrag dan bij annu├»teiten 

Annuïteitenhypotheek

 • Je hebt recht op hypotheekrenteaftrek
 • Meteen beginnen met terugbetalen
 • Je betaalt elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing
 • Relatief laag nettomaandbedrag bij aanvang
 • Nettomaandbedrag neemt geleidelijk toe
 • Hoger maandbedrag dan bij aflossingsvrij

Rentetarieven

Wil je een nieuwe hypotheek afsluiten of heb je al een hypotheek?

In het renteoverzicht kan je kiezen voor een aantal verschillende hypotheekproducten. Per product staan de bijbehorende hypotheekrentes vermeld.

Renteoverzicht

Vaste of variabele rente?

Kies je voor een variabele hypotheekrente of zet je je rente voor langere tijd vast? Je beslissing hangt onder meer af van de vraag hoeveel zekerheid je wilt en wat financieel voor jou verantwoord is.

Vaste of variabele rente?