Criteria hypotheekdocumenten

Als je een hypotheek aanvraagt bij Moneyou, ontvang je van ons een renteaanbod. Als je daarmee akkoord gaat, onderteken je het renteaanbod en upload je deze in je persoonlijke hypotheekomgeving op Mijn Hypotheek. Daarbij moet je een aantal documenten aanleveren. Aan de hand daarvan beoordelen we of we je de hypotheek kunnen verstrekken. De documenten die we nodig hebben, staan vermeld in het renteaanbod. Ze moeten voldoen aan een aantal eisen.

Criteria

Bekijk welke documenten nodig zijn en wat je kunt doen om je hypotheek in orde te maken.

Renteaanbod
Onderteken het renteaanbod en upload deze binnen 14 dagen in je Persoonlijke Hypotheekomgeving op Mijn Hypotheek. Upload het volledig ondertekende document, dus niet alleen de acceptatieverklaring. Als ook alle andere stukken zijn aangeleverd en goedgekeurd ontvang je daarna van ons een offerte.

Bankgarantie
 • Wil je een bankgarantie? Vraag dan om een akte van geldlening in een e-mail aan hypotheken@moneyou.nl
 • Onderteken de akte van geldlening en stuur deze aan ons op
 • De kosten van een bankgarantie bedragen 1% van het garantiebedrag
Werkgeversverklaring
 • Download het formulier werkgeversverklaring. Print deze en laat je werkgever het formulier invullen.
 • Zit je of een eventuele andere aanvrager (je partner) nog in de proeftijd? Dan kan er nog geen offerte worden uitgebracht. Wil je een lening met NHG? Dan kan je deze pas aanvragen nadat de proeftijd voorbij is.
 • De werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • Het inkomen op de werkgeversverklaring en de salarisstrook moeten overeenkomen. Is er een verklaarbare afwijking? Lever deze dan direct aan.
 • Heb je een contract voor bepaalde tijd? Dan kan je werkgever een 'intentieverklaring' ondertekenen. Dit betekent dat je werkgever bevestigt dat hij je een contract voor onbepaalde tijd wil aanbieden nadat je huidige contract afloopt.
Pensioenopgave
 • Je kunt je pensioengegevens nakijken op de website mijnpensioenoverzicht.nl.
 • Ga je binnen 10 jaar met pensioen? Dan moet je aantonen welke pensioenrechten je hebt vanaf de pensioenleeftijd. Dat kan pensioen maar ook lijfrente zijn. Stuur ons een recent overzicht vanuit mijnpensioenoverzicht.nl of je meest recente pensioenopgave toe.
 • Ontvang je pensioen? Stuur ons dan de maandelijkse pensioenstrook. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
Overwaarde huidige hypotheek
Is je oude woning verkocht en is de huidige hypotheek op die woning lager, dan is er een overwaarde. Lever hiervoor een kopie van de verkoopakte van de oude woning aan en een schuldrestopgave van de huidige hypotheek.

Beschikking van echtscheiding
 • Ben jij of is je partner gescheiden? Dan moet je een aantal documenten opsturen.
 • Het tweede document is een kopie van de beschikking van de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken.
 • Is de echtscheiding langer dan 12 jaar geleden uitgesproken? Dan hebben we alleen een bewijs van inschrijving bij de burgelijke stand nodig.
Taxatierapport
 • Het taxatierapport moet opgemaakt zijn door een taxateur die is aangesloten bij één van de 4 bevoegde instanties: NWWI, Taxateurs Unie, iValidatie of TVI. Geef bij de instantie aan dat je bij Moneyou de hypotheek wilt afsluiten.
 • Het taxatierapport moet in opdracht van jou als koper opgemaakt worden.
 • Het taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn.
Bouw/verbouwspecificatie
 • Wil je een verbouwing meefinancieren? Lever dan een ondertekende specificatie van de werkzaamheden aan bij de taxateur.  
 • Heb je een nieuwbouwwoning gekocht en is er sprake van meerwerk? Lever dan een specificatie van het meerwerk aan. 
Financieringsopzet
Bekijk een voorbeeld van een financieringsopzet voor het aanvragen van je hypotheek.

Documenten voor zzp'er
Vraag je een hypotheek aan als zzp'er dien je ook onderstaande documenten aan te leveren:

 • Inschrijving KvK
 • Voorlopige jaarcijfers van dit jaar
 • Jaarstukken van de afgelopen 3 jaar
 • Aangifte IB over de afgelopen 3 jaar
 • Aangifte omzetbelasting (alleen voor aanvraag met NHG)
 • Schuldrestopgave huidige hypotheek (alleen voor oversluiten)
Identiteitsbewijzen
 • Moneyou accepteert alleen kopieën van paspoorten, ID-bewijzen en verblijfsvergunningen. Met een rijbewijs gaat Moneyou niet akkoord.
 • Een identiteitsbewijs moet geldig zijn en mag dus niet verlopen zijn. Gebruik je een paspoort? Lever dan altijd een kopie van de onder- en bovenkant van het paspoort. Gebruik je een ID-bewijs? Lever altijd een kopie van de voor- en achterzijde van het ID-bewijs.
Salarisstrook
 • De salarisstrook mag een kopie zijn.
 • De salarisstrook mag maximaal 2 maanden oud zijn.
 • Betaalt je werkgever je per kas? Dan mogen we met dit inkomen geen rekening houden. Betaalt je werkgever wel per bank, dan kunnen we het inkomen gebruiken als je met de bankafschriften de stortingen kunt aantonen. De bankafschriften mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. We willen dan de bankafschriften van de laatste 3 maanden zien.
 • Het inkomen op de werkgeversverklaring en de salarisstrook moeten overeenkomen. Is er een verklaarbare afwijking? Lever deze dan direct aan.
Echtscheiding

Ben jij of is je partner gescheiden? Dan moet je een aantal documenten opsturen.

 • De echtscheidingsbeschikking.
 • Bewijs van inschrijving echtscheiding bij de burgerlijke stand.
 • Het echtscheidingsconvenant.
 • Is de echtscheiding langer dan 12 jaar geleden uitgesproken? Dan hebben we alleen een bewijs van inschrijving bij de burgerlijke stand nodig. Let op! indien er een pensioeninkomen van toepassing is bij het verkrijgen van de hypotheek, dan hebben wij alle bovenstaande documenten nodig. Ook als de echtscheiding langer dan 12 jaar geleden is uitgesproken.
Koopakte of koop aanneemovereenkomst
 • Dit mag een kopie zijn.
 • De koopakte moet door alle partijen (verkoper en koper) zijn ondertekend.